Göm menyn

757A21  Introduktion till studier av intersektionellt genus på avancerad nivå, 6hp

Kursansvarig: Åsa-Karin Engstrand

Veckor 34-37,


Kursbeskrivning

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:
- redogöra för framväxten av forskning om intersektionellt genus i ett historiskt och tvärvetenskapligt perspektiv
- kritiskt redogöra för intersektionellt genus analytiska och politiska relevans; 
- reflektera över olika möjligheter att sprida och kommunicera kunskap om intersektionellt genus till en bred målgrupp
- skriva en akademisk text i enlighet med den standard och de regler som finns inom svensk högre utbildning

Undervisning/Arbetsformer

Kursen är huvudsakligen organiserad som en onlinebaserad självstudiekurs med en intensiv face-to-face-kurs på campus samt ett fåtal onlineaktiviteteter. Undervisningsformerna inkluderar föreläsningar, seminarier, workshops, arbete i tutorgrupper och/eller andra läraktiviteter. Studenterna tränar därutöver upp sin förmåga att använda online-klassrummets verktyg och funktioner, inklusive biblioteksresurser. Undervisningsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, workshops och/eller andra läraktiviteter, samt genom en avslutande skriftlig individuell inlämningsuppgift. (Reflection diary, Närvaro Face-Face veckan)

Detaljerad information om examination finns i kursens Key dokument.er. 

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar och/eller böcker som är tillgängliga via universitetsbiblioteket. Mer information finns i kursens key dokument.

 

 

 

 

 

 
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Ida Ekström

ida.ekstrom@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson

alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 21 10:57:59 CEST 2017