Göm menyn

757A11 Masteruppsats, 30hp

Period:  201704 - 201723
Två face-face veckor på Campus Linköping, i övrigt internetbaserad.

Första campusveckan v07, 13-17 februari 2017

Helfartskurs

Kontakt: 

Kursansvarig: Wera Grahn (wera.grahn@liu.se)

Administratör: Elisabeth Samuelsson (elisabeth.samuelsson@liu.se)

 

Kursen behandlar:

  • redskap för att kritiskt och självständigt definiera relevanta forskningsproblem och kunskap för att analysera detta på ett vetenskapligt sätt, baserat på en väl underbyggd projektutformning som inkluderar reflektioner kring val av teoretiskt ramverk, metodologiska redskap, etiska förhållningssätt, empiriskt material och metoder för insamling;
  • fördjupad specialkunskap om ett delområde inom vilket detta masterprojekt är definierat;
  •  kunskap om hur relevanta vetenskapliga argument kan formuleras och hur forskningens övergripande roll påverkar samhället samt diskussioner om individuellt ansvar för hur forskningen används;
  • kunskap om hur en konstruktiv kritik kan ges vid opponering.

Examination:

Examinationen sker stegvis vid flera tillfällen under skrivprocessen. Den färdiga uppsatsen granskas och examineras på ett face-to-face seminarium på campus. Seminariet inkluderar ett peer review-förfarande, där studenterna kommenterar och utvärderar varandras arbete.
Detaljerad information om examinationen finns i studiehandboken.

Feedback till studenterna:

Feedback ges på lärplattformen Lisam (lisam.liu.se) och i klassen.

 
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Ida Ekström

ida.ekstrom@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson

alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 21 10:57:59 CEST 2017