Göm menyn

757A12 Magisteruppsats 15 Hp

Period: 201714 - 201723
En vecka på Campus Linköping, i övrigt internetbaserad.

Helfartskurs

Kontakt: 

Kursansvarig: Wera Grahn (wera.grahn@liu.se)

Administratör: Elisabeth Samuelsson (elisabeth.samuelsson@liu.se)

Kursen behandlar

  • redskap för att kritiskt och självständigt definiera ett relevant forskningsproblem och för att analysera detta på ett vetenskapligt sätt, baserat på en väl underbyggd projektutformning, som inkluderar reflektioner kring val av teoretiskt ramverk, metodologiska redskap, etiska förhållningssätt, empiriskt material och metoder för insamling;
  • på ett fördjupat sätt specialkunskap om ett delområde inom vilket detta magisterprojekt är definierat;
  • hur relevanta vetenskapliga argument kan formuleras och hur forskningens övergripande roll påverkar samhället samt diskussioner om individuellt ansvar för hur forskningen används;
  • hur en konstruktiv kritik kan ges vid opponering

 

Examination:

Examinationen sker stegvis vid flera tillfällen. Uppsatsen granskas och examineras på ett face-to-face seminarium. Seminariet inkluderar ett peer review-förfarande, där studenterna kommenterar och utvärderar varandras arbeten.
Detaljerad information om examinationen finns i studiehandboken.
 

Feedback till studenterna:

Feedback ges på lärplattformen Lisam (lisam.liu.se) och i klassen.

 

 

 

 
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Ida Ekström

ida.ekstrom@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson

alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 21 10:57:59 CEST 2017