Göm menyn

757A16  Vetenskapskommunikation och kritisk förmedling

7,5 hp, vecka 49-03

Course coordinator:

Malena Gustafsson; malena.gustavson@liu.se

 

Kursinnehåll

Mot bakgrund av ett urval av exempel på olika typer av feministisk och intersektionell medierad intervention och kommunikation utvecklar studenten skicklighet och kompetens i att genomföra medierade insatser, baserade på frågor, teman och problem, relaterade till Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete. Studenten förvärvar en teoretisk överblick och metodverktyg relaterade till en fördjupad mediaanalys, baserad på Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete. Studenterna blir också väl förtrogna med kritisk analys av mediala trender och medierade representationer av genus- och intersektionalitetsaspekter, och frågor om lika villkor och jämställdhet, sedda i en kontext av bredare förändringsprocesser i samhället. De studerande lär sig också, på ett professionellt sätt, att intervenera i offentliga debatter om genus-, intersektionalitets- och jämställdhetsfrågor och att prova sina kommunikativa färdigheter visavi en bredare offentlig publik. Det teoretiska arbetet kombineras med praktiska övningar, relaterade till olika typer av medierade insatser, och till workshops där studenterna presenterar resultaten av sina mediala interventioner och får återkoppling från lärare och studiekamrater.
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Ida Ekström

ida.ekstrom@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson

alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 21 10:57:59 CEST 2017