Göm menyn

757A17  Praktik

7,5 credits, week 49-03

 

Kursansvarig:

Stina Backman; stina.backman@liu.se

 

Kursinnehåll

Kursen omfattar en handledd praktikperiod på normalt 1¬¬˗3 veckors längd i en relevant organisation, arbetsplats eller företag. Praktiken inkluderar självständiga uppgifter, och studenterna förväntas att genomföra dessa på ett kvalificerat och professionellt sätt. Genom praktiken förvärvar studenterna praktisk kunskap om organisationer, arbetsplatser och företag, och de lär sig att kritiskt bedöma potentialerna och begränsningarna av sin egen kunskap och roll i specifika arbetssituationer. Studenterna måste själva finna relevanta praktikplatser, men dessa måste godkännas av programansvarig, som bedömer relevansen för mastersprogrammet och som också värderar om kraven för att fullgöra målen är mötta. Praktikperioden kan genomföras i Sverige eller utomlands.

 
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Ida Ekström

ida.ekstrom@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson

alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 21 10:57:59 CEST 2017