Göm menyn

757A24 Att analysera förändring , 9hp 

Period:  201708- 201713

Kursstart:

Helfartskurs

 

Kontakt:

Kursansvarig: Malena Gustvson (malena.gustavson@liu.se)

Administratör: Elisabeth Samuelsson (elisabeth.samuelsson@liu.se)

Kursen behandlar:

  • metoder att integrera intersektionella genusanalytiska ansatser vid analys av sociala, kulturella, teknologiska, vetenskapliga, politiska, miljömässiga förändringsprocesser och/eller förändringsprocesser av kroppslig karaktär;
  •  bild- och textanalys, etnografiskt fältarbete med intervjuer och observationer, genealogi- och diskursanalyser m m
  • relevanta teoretiska, metodologiska, analytiska och etiska ramverk, t ex transversal dialoger, empatisk läsning m m.

 

Examination:

Kursen examineras genom aktivt deltagande i onlineseminarier, –workshops, och/eller andra läraktiviteter och genom kontinuerligt skrivna individuella uppgifter, som lämnas in online och genom en fallstudie som ska dokumenteras i en individuell skriftlig rapport och lämnas in online. Detaljerad information om examinationen finns i studiehandboken.

Feedback till studenterna:

Feedback ges på lärplattformen Lisam (lisam.liu.se) och i klassen.

 

 


 

Virtual roll call

Cirka en vecka innan kursstar kommer du att få " virtual roll call " via den mailadress du uppgett i din ansökan. Du måste svara på detta!
I samma mail får du mer information om kursen du ska gå.

Välkommen!


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 09 14:24:54 CET 2017