Göm menyn

757A27
Karriärvägar och professionell kommunikation, 6 hp

Period: 201704-201707, 6- 10 februari face-face vecka på Campus Linköping, i övrigt internetbaserad

Heltid, distansundervisning, online

 

Kontakt: 

Kursansvarig: Edyta Just (edyta.just@liu.se)

Administratör: Elisabeth Samuelsson (elisabeth.samuelsson@liu.se)

Kursen behandlar:

  • Intersektionell jämställdhetsintegrering i organisationer, feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik samt vetenskapskommunikation och kritisk förmedling;
  • centrala karriärvägar inom dessa fält studeras i kursen;
  • olika sätt att intervenera inom områdena, vilket presenteras och tillämpas;
  • metoder, såsom kreativt och akademiskt skrivande, forumteater och andra muntliga former i akademiska och andra professionella eller bredare allmänt offentliga kontexter.

Examination:

Kursen examineras genom aktivt deltagande i onlineseminarier och –workshops och campusaktiviteter vid face-to-face workshopar på campus, vilket inkluderar deltagande i rollspelsuppgifter, såväl som skriftliga uppgifter. En sammanfattande skriftlig individuell uppgift görs som slutuppgift. Detaljerad information om examinationen finns i studiehandboken.

Feedback till studenterna:

Feedback ges på lärplattformen Lisam (lisam.liu.se) och i klassen.


 

 
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Ida Ekström

ida.ekstrom@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson

alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 21 10:57:59 CEST 2017