Göm menyn

757A20 Jämställdhet och rättvisa i organisationer

7,5 hp, vecka 44-48

 

Kursansvarig:

Åsa-Karin Engstrand; asa-karin.engstrand@liu.se

 

Denna kurs vänder sig till studenter som vill veta mer om och/eller utveckla sin kunskap om jämställdhets- och jämlikhetsarbete i organisationer, med ett specifikt focus på intersektionalitet och förändring. Kursen fokuserar på följande områden: begreppet “equality” (motsvarande jämställdhet och jämlikhet), mångfald, jämställdhets- och jämlikhetsstrategier, perspektiv på rättvisa, förändring och motstånd. Kursen passar både de som är intresserade av att arbeta med jämställdhet/jämlikhetsfrågor i framtiden och de som arbetar med dessa frågor idag.

 

Kursen behandlar: 

  • fördjupad kunskap om jämställdhetsarbete i organisationer, på arbetsplatser och i arbete som utförs för att förhindra och förebygga olika former av ojämlikhet;
  • fördjupad kunskap om olika perspektiv på organisationsförändringar;
  • fördjupad kunskap om motstånd inom organisationer
  • fördjupad kunskap om verktyg för planering och utformning av strategier för intersektionellt jämställdhetsarbete

 

 

Undervisning/Arbetsformer

Förinspelade lektioner, som studenterna kan ta del av när som helst. Även online seminarer, -workshops och/eller andra läraktiviteter kring olika former av feministisk teori och didaktik förekommer.

 

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i online-seminarier, workshops, och/eller andra läraktiviteter, och genom skrivna individuella uppgifter. 

 

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar och/eller böcker som är tillgängliga via universitetsbiblioteket. Mer information finns i kursens key dokument.
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Ida Ekström

ida.ekstrom@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson

alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 21 10:57:59 CEST 2017