Göm menyn

757A14 Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik

7,5 hp, vecka 44-48

Kursansvarig:

Redi Koobak, E-post : redi.koobak@liu.se

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till studenter som vill fördjupa sin kunskap I femnistisk och intersektionell pedagogik och didaktik, som t ex normkritk, emaptisk läsning, transversal dialoger etc, med särskilt fokus på intersektionalitet och förändring. Kursen relaterar till samtida relevanta förändringsprocesser inom akademin såväl som I samhället I stort. Den fördjupar också kunskapen kring planering och design av undervisning, Kursen är t ex lämplig för bade dem som är intresserade av feministisk och intersektionell  pedagogic och dem som arbetar som lärare.

Undervisning/Arbetsformer

Förinspelade lektioner, som studenterna kan ta del av när som helst. Även online seminarer, -workshops och/eller andra läraktiviteter kring olika former av feministisk teori och didaktik förekommer.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i online-seminarier, workshops, och/eller andra läraktiviteter, och genom skrivna individuella uppgifter.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar och/eller böcker som är tillgängliga via universitetsbiblioteket. Mer information finns i kursens key dokument.

Feedback

Feedback ges under workshoparna och på slutuppgiften. Kursen utvärderas båda kvalitetivt och kvantitativt och vid kommunikation med studentrepresentanterna och kursansvarig.
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Ida Ekström

ida.ekstrom@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson

alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 21 10:57:59 CEST 2017