Göm menyn

757A26
Historiografiska perspektiv på intersektionell genusvetenskap 7,5 Hp

Period: 201719- 201723,

Face & Face-week Campus Linköping, i övrigt internetbaserad.

Helfartskurs

 

Kontakt:

Kursansvarig: Redi Koobak, E-post : redi.koobak@liu.se

Administratör: Elisabeth Samuelsson (elisabeth.samuelsson@liu.se)

Kursen behandlar:

  • intersektionella genusvetenskapliga historiografier i lokala och transnationella perspektiv;
  • framväxten av intersektionell genusvetenskap som ett multi-, inter-, trans- och postdisciplinärt vetenskapsfält, omsluten av tvärvetenskapliga dialoger och kritiska interventioner i såväl kulturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, medicinska, tekniska, som naturvetenskapliga discipliner;
  • olika grenar av feministisk teoretisering, till exempel queerfeminism, postkolonial och antirasistisk feminism, cyberfeminism, sexual difference feminism, radikalfeminism, historiematerialistisk feminism, feministisk materialism, posthumanistisk feminism, och profeministiska och kritiska studier av män;
  • olika feministiska epistemologier, ontologier och etiker.

 

Examination:

Kursen examineras genom aktivt deltagande i onlineseminarier och -workshops samt genom löpande skriftliga uppgifter som lämnas in online. Detaljerad information om examinationen finns i studiehandboken.

Feedback till studenterna:

Feedback ges på lärplattformen Lisam (lisam.liu.se) och i klassen.

 


Virtual roll call

Cirka en vecka innan kursstar kommer du att få " virtual roll call " via den mailadress du uppgett i din ansökan. Du måste svara på detta!
I samma mail får du mer information om kursen du ska gå.

Välkommen!
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Ida Ekström

ida.ekstrom@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson

alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 21 10:57:59 CEST 2017