Göm menyn

757A13 Teorier och metodologier, 15hp

15 hp, Vecka 34-43

 

Kursansvariga:

Edyta Just, edyta.just@liu.se  &  Redi Koobak, redi.koobak@liu.se

 

Studenten förvärvar ett brett och systematiskt överblick och en specialiserad och kritiskt fördjupad kunskap om teorier om genus och intersektionalitet, och om olika feministiska teoretiska och metodologiska ramverk och etiska ställningstaganden som har utvecklats för att integrera förståelser av genus och intersektionalitet i ett förändringsarbete med syfte att förebygga och förhindra multipla ojämlikheter och skapa lika villkor och social rättvisa. Dessutom förvärvar studenterna ett överblick över och en fördjupad förståelse av kritiska feministiska teorier om relationen mellan kropp och subjekt, biologisk kön och sociokulturellt genus, och en systematisk insikt i teoretiska och metodologiska ramverk och etiska ställningstagende, utvecklat i syfta att analysera dessa relationer i ett intersektionellt och etiskt hållbart perspektiv och i en kontext av förändringsarbete. Studenterna lär sig att förstå och analysera relationen mellan kritiska teorier om intersektionalitet och politik som bedrivs i syfte att förebygga och förhindra multipla ojämlikheter och främja integreringen av lika villkor och social rättvisa. Det teoretiska arbetet kombineras med analyser av exempel. Detta tillåter studenterna att bygga upp en stark kompetens i att identifiera, välja och använda relevanta teoretiska och metodologiska ramverk, etiska ställningstaganden och analysstrategier för att utföra vetenskapliga undersökningar av frågor kring genus och intersektionalitet, kropp och subjekt, i en kontext av samhälleliga förändringsprocesser.

 

 
Ansökan via antagning.se

 

 

Studievägledare

Ida Ekström

ida.ekstrom@liu.se

Ida Ekström

013-28 2767

 

Studierektor

Alma Persson

alma.persson@liu.se

 


Administratör: 

Elisabeth Samuelsson

elisabeth.samuelsson@liu.se

013-28 2174

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 21 10:57:59 CEST 2017