Göm menyn

Gender Studies - Intersectionality and Change, 60/120 hp

Gender studies

Programmet förbereder dig att aktivt förändra, utveckla och utmana rådande normer och strukturer inom såväl högre utbildning som i nationella och internationella organisationer, media och kommunikation eller politik.

Utbildningen fokuserar på intersektionellt genus, det vill säga hur genus är sammanvävt med andra sociala kategoriseringar och maktskillnader såsom etnicitet, klass, nationalitet, sexualitet, ålder och funktionsnedsättning. Under utbildningen får du även undersöka hur processer av kulturell och social förändring kan initieras eller upprätthållas genom en integrering av kritisk förståelse av intersektionellt genus, genom att motverka ojämlika och diskriminerande processer och genom andra former av förändringsskapande arbete.

Målet med de kunskaper du får är att på ett professionellt och nyskapande sätt kunna analysera och ingripa i genuskodade och intersektionellt organiserade förändringsprocesser i samhället.

Programmet, som normalt kräver heltidsstudier, kombinerar online distansutbildning med obligatoriska intensiva campusbaserade seminarieveckor. Totalt sker tre obligatoriska undervisningsperioder på campus per läsår, varav den första campusperioden infaller vid programstarten.

 

Då programmet ges på engelska finns mer information samt anmälningsinformation på den engelska hemsidan.

 

 

 

Kontakt

studyinfo@liu.se

 Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 15 09:34:21 CEST 2017