Göm menyn

Publikationer

  • Backman, Stina, (2005), Den sjuke mannen. Populärkulturella gestaltningar av manlig ohälsa. Stockholm, Carlsson.
  • Backman, Stina, ”Den mediala manliga ohälsan” Konferensrapport Linköping Mandom, mod och morske män, LiU tryck, Linköpings Universitet, 2007.
  • Backman, Stina (1998) ”Från svartvitt allvar till färgglad folklighet : en studie av socialdemokratiska valaffischer mellan åren 1970 och 1994” / Linköping : Tema, Univ., 1998 (Linköping : Unitr.)
  • Backman, Stina (2001) Ishockeyn dekonstruerad: kommentar till Tobias Stark. Historisk Tidskrift, Tema Kropp och hälsa, Stockholm.
  • Backman, Stina, ”Kvinnan – en förutsättning för mannens hälsa?”, Omvårdaren nr 2, 2006
  • Backman, Stina (2003), ”Den säljande kroppen. Om sjuka och friska män i reklamen” Visuella Spår. Bilder i kultur- och samhällsanalys. Red. Anna Sparrman, Ulrika Torell och Eva Åhrén Snickare, Studentlitteratur, Lund. 
  • Backman, Stina, (2005), ”Klorofyll! : naturens mirakelmedel” Reklam och hälsa : levnadsideal , skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia  red.: Roger Qvarsell & Ulrika Torell Stockholm : Carlsson.

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jan 16 09:39:55 CET 2015