Göm menyn

Akademisk bakgrund

(i urval, se lite mer fullständigt CV här)

 • 2014 Biträdande Professor (Feb) och Avdelningschef (Aug) Tema Genus, Filosofisk fakultet, Linköpings universitet
 • 2013 Gästprofessor Wiens universitet
 • 2012 - Co-Director GExcel International Collegium (tre-universitets centre for gender excellence)
 • 2012 - LiU Forskningslektor med forskningskontrakt
 • 2010-2012 Chefredaktör NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, med Malin Rönnblom (Umeå Universitet)
 • 2010- Affilierad Humboldt universitetet, Berlin
 • 2010 Docent Filosofisk fakultet, Linköpings universitet
 • 2011-2013 Vice Avdelningschef Tema Genus
 • 2008 - Forskningsledare The Posthumanities Hub, Tema Genus
 • 2009-2011 Forskarstudierektor Tema Genus
 • 2008-2012 LiU Research Fellow "Framtidens forskningsledare vid LiU"
 • 2006 Docentkvalifikation Utrechts universitet
 • 2005-2008 Lektor Utrecht universitet, Nederländerna (genusvetenskap, mediestudier)
 • 2005 Fil Dr Tema Genus - första svenska avhandlingen i genusvetenskap
 • 1999-2005 Lärare vid ex MA-programmet Kultur, samhälle och mediegestaltning, vid CMTS (LiTH), TEMA, och Hälsouniversitetet.
 • 1998 Fil. Mag. Kulturvetenskapligt program (historia, filosofi, konst- och bildvetenskap, litteraturvetenskap, men även parallella studier i genusvetenskap, medie- och kulturstudier, barnlitteratur, filmvetenskap, fysik för humanister mm)
 • 1997-1999 Utredare vid Tema teknik och social förändring och vid Forum för genusvetenskap och jämställdhet.

Huvudhandledare för doktoranderna Tara Mehrabi, Helga Sadowski, Wibke Straube (disputerade 2014), Magdalena Górska och Pat Treusch (disputerade 2015).
Bihandledare för doktoranderna Hanna Sjögren (Tema Teknik - om miljö- och hållbarhetskunskap i lärarutbildningen), Ingvil Førland Hellstrand (Universitetet i Stavanger - om att passera som människa i science fiction - som blev PhD 2015. ).

Disputerade filosofie doktorer: Katherine Harrison (PhD 2010), Dag Balkmar (PhD 2012), Redi Koobak (PhD 2013) och Francesca Ferrado (PhD 2012, Roma Tre University, Italien).

Studenthandledning i Sverige och Nederländerna: Ca 21 masters studenter, bla internationella MA och forsknings-MA studenter vid Utrechts universitet, Nederländerna inom genusvetenskap och mediestudier, vid MA-programmet Kultur, Samhälle och Mediegestaltning, och numera handleder jag främst MA-studenter vid MA programmet Intersectional Gender Studies, LiU.

Undervisning: Jag har undervisat som lektor vid Utrecht Universitet, NL i nästan tre år och sedan 2003 inom svenska, nordiska och europeiska och euro-amerikanska MA och forskarskolesammanhang (NorsGender, InterGender, NOISE, Body Course med Rosi Braidotti, Tema Genus forskarskola mm), koordinerat och undervisat ett tjugo-tal kurser inom MA-program som Gender & Ethnicity, Comparative Women's Studies in Culture and Politics, New Media and Digital Culture, GEMMA, Kultur, Samhälle och Mediegestaltning, och Gender Studies: Intersectionality and Change (LiU), men även undervisat studenter vid Hälsouniversitetets olika program, studenter i biologi och vid olika ingenjörsprogram (bla via CMTS).

 

 

 

ansikteCecilia
Cecilia Åsberg, Professor (foto: Julia Kimell)

Titel: Docent, Fil.Dr. MA
Enhet: Tema Genus,
Institutionen för TEMA      
Disputerade år: 2005
Forskningsområde: Genus, natur, kultur
Positioner: Forskningsledare för The Seed Box: A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory, GExcel International Collegium och
The Posthumanities Hub.

KONTAKT

Tel:+46 13 28 66 90
Fax:+46 13 133630
E-mail: cecilia.asberg@liu.se

Adress:
Tema Genus
Institutionen för TEMA
Linköping Universitet
581 83 Linköping
Sverige

  

 

 

 

 

 


Sidansvarig: cecilia.asberg@liu.se
Senast uppdaterad: Sun Oct 04 22:19:52 CEST 2015