Göm menyn

Cecilia Åsberg    

Professor i genus, natur, kultur

Född 1974 i Halmstad. Fil. dr i Tema Genus 2005, Linköpings universitet. Mellan 2005-2008 lektor i genusvetenskap samt postdoktoral forskare i mediestudier, historia och kulturstudier vid Utrecht Universitet, Nederländerna. LiU Research Fellow 2008-2012 med medel att bygga egen forskargrupp (The Posthumanities Hub); biträdande professor (och avdelningschef) vid Tema Genus 2014 och hösten 2015 professor i Genus, natur, kultur vid Linköpings universitet. Har varit gästforskare och gästprofessor vid flera europeiska universitet som Wiens universitet, Johannes Kepler Universitet, Humboldt University in Berlin, Lancaster University, University of Sydney, University of Stavanger, NTNU.

I sin forskning ägnar sig Cecilia Åsberg åt filosofiska och empiriska problem i gränssnittet mellan genus, natur och kultur – med frågor som utmanar, berikar och gör samtida humaniora mer relevant. Här möts forskningsområden som kultur- och mediestudier, teknik- och vetenskapsstudier, Human Animal Studies, medical humanities, digital humanities och environmental humanities. 

Vad som räknas som det humana i humaniora förändras i takt med förändringar av samhälle, teknik, medicin och vetenskap. Det som för bara några hundra år sedan kallades naturfilosofi splittrades upp i humaniora och naturvetenskap, med en arbetsdelning som byggde på att natur kan särskiljas från kultur. Denna uppdelning är idag ifrågasatt. Cecilia Åsberg pekar i sin forskning på de ömsesidiga, både konstruktiva och destruktiva, relationer som skapar det kulturella och det naturliga. Människor lever idag i intima och kroppsliga relationer med medicin, teknik och vetenskaplig kunskap, med andra arter, sociala skillnader och med den förändrade miljön som hyser allt detta. Tvärvetenskaplig humaniora behöver därför lära sig hantera det mer-än-mänskliga.

Med hjälp av avancerad feministisk teori har Cecilia Åsberg genom olika empiriska studier utvecklat postkonventionella begrepp och etiska förhållningssätt, metoder och samarbetsformer för posthumanistiska genusstudier av naturkulturer. Hon har exempelvis studerat genetiska föreställningar i populärvetenskap och vetenskapskultur; modellorganismer och liv i labb; föreställningar om Viagra, män, maskulinitet och svenskhet i populära och medicinska sammanhang samt hur Alzheimers sjukdom kollektivt föreställs i läkemedelsreklam eller hos kvinnor som på grund av cancerrisk opererar bort äggstockarna (och därmed löper större risk för minnessvårigheter). I ett nytt stort nationellt forskningsprogram (The Seed Box) som knyter samman tvärvetenskaplig humaniora och ekologi studeras bland annat dumpningarna av kemiska stridsmedel i Östersjön och kulturella föreställningar kring förgiftning och kroppsliga miljöarkiv.

Genus fungerar i alla de här sammanhangen som ett samlingsbegrepp för olika teorier som nyfiket utforskar natur-kulturrelationer – och deras politiska-etiska konsekvenser i praktiken nu, då och i framtiden.  

Cecilia Åsberg undervisar och handleder, publicerar och leder forskning vid exempelvis The Posthumanities Hub (postkonventionell samarbetsplattform och forskargrupp inom genus och tvärvetenskaplig humaniora), GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies (nationellt genus-excellence centrum vid tre universitet), Posthumanities International Network (och Posthumanities Network: Next Genderation), och det nationella forskningsprogrammet inom internationell environmental humanities, The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory.

Hon har över åttio publikationer, har handlett tretton doktorander och i konkurrens erhållet finansiering från bland annat Mistra, Formas, Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, NOS-HS, KAW, ERC (Europeiska forskningsrådet).

Denna webbsida ska uppdateras, men du kan hitta ett curriculum vitae här om du vill veta lite mer om vad jag sysslat med genom åren.

Forskningsområden

Kultur, natur och genus, posthumanistiska genusstudier, science studies/cultural studies, tvärvetenskaplig environmental humanities (eko-/bio- eller organisk humaniora), feministisk teori (mellan kontinental skillnadsteori, intersektionalitet och mångfald), nymaterialismer, posthuman etik, Alzheimers sjukdomar, genetiska föreställningar, läkemedelskultur, vetenskap i populärkultur och förkroppsligad identitet, föreställningar om natur och det naturliga, relationer djur-människa, postdisciplinära och postkonstruktionistiska genusstudier (feminist posthumanities), visuell kultur, teknik och medier, medicin och vetenskap i samhället, medical humanities, intersektionalitet, queer och postcoloniala assemblage, äldreforskning.

Inom GEXcel International Collegium leder jag forskningsinriktningar:

 • Environmental Humanities in Feminist Arts and Sciences, med Astrida Neimanis
 • Feminist Technoscience Studies: Re-inventing Technologies, Biologies and Medicine, med Ulf Mellström, Nina Lykke och Margrit Shildrick
 • New Media, Digital Cultures, Social Imaginaries in Posthumanist Gender Studies, med Lissa Holloway Attaway
 • Liminal lives, bodily ethics and bio-curious feminist posthumanities med The Posthumanities Hub

Som programchef för The Seed Box: A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory leder jag arbetet med att samla internationella forskare från sex svenska och sju internationella universitet i forskningskonsortiet The Environmental Humanities Collaboratory, med att koordinera en livlig projektportfölj med bla medborgarhumaniora-initiativ samt kapacitetsbyggande arbete som en forskarskola, ett postdok-program, gästforskar-och utbytesarbete med konstnärer och författare samt utlysningar för nya projekt.

Våren 2016 kommer jag arbete med Vetenskapsfestivalen i Göteborg på temat Unika men lika. Vidare talar jag vid en rad sammanhang, exmempelvis Royal Colloquium 2016 "Re-thinking Environmental Reality" vid Rosersbergs slott.

Nya publikationer

Utvalda publikationer inom environmental humanities, cultural studies of science, posthuman ethics and andra former av feminist posthumaniora (mer-än-mänsklig humaniora):

Redaktionsmedlem

 • Advisory Board of Catalyst: Feminism, Theory, and Technoscience (2014-2017), Editor-in-Chief: Lisa Cartwright
 • Editorial Board of forthcoming journal, Screen Bodies Journal (School of Humanities and Social Sciences, Nanyang Technological University, Singapore).
 • Editorial Board Journal of Gender and Power, published by Faculty of Educational StudiesAdam Mickiewicz University (Poznan – Poland). 2014
 • Editorial Board Unlikely: Journal for the Centre of Creative Arts (La Trobe University, Australia), 2013 -present. Editor-in-Chief Nori Neumark
 • Editorial Board Resilience: A Journal of Environmental Humanities, University of Nebraska Press 2011 - present. Editors: Stephanie LeMenager, University of Oregon, and, Stephanie Foote, University of Illinois at Urbana-Champaign.
 • Editor-in Chief of NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research (Taylor & Francis: Routledge Journals)
 • Editorial Board Kvinder, køn og forskning (Danish Journal of Women’s and Gender Studies) 2000-2004

Akademiskt engagemang (i urval):

Institutionsstyrelsen TEMA (2009-2015), Filosofiska fakultetens styrelse, Forskarutbildningskommittén TEMA, Handledarkollegiet Tema Genus, Lärargruppen Tema Genus, Ledningsgruppen för GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies, Styrelsen Nordiska nätverket Gender, Body, Health. Scientific advisory board för flera projekt, internationella konferenser osv, ex ADVANCE, 7th International Research Conference, G12, EU referensgrupp Horizon 2020. Reviewer för ett stort antal tidskrifter inom genusforskning, sociologi, vetenskapsstudier, kroppsteori, miljöhumaniora, mm. och leder flera stora internationella nätverk, ex Posthumanities: Next Genderation; Posthumanities International Network (PIN); New Materialisms (Eu Cost Action - spec. Workgroup 2 New Materialisms across the humanities and sciences).

 

  

  

 

ansikteCecilia
Cecilia Åsberg, Professor (foto: Julia Kimell)

Titel: Docent, Fil.Dr. MA
Enhet: Tema Genus,
Institutionen för TEMA      
Disputerade år: 2005
Forskningsområde: Genus, natur, kultur
Positioner: Forskningsledare för The Seed Box: A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory, GExcel International Collegium och
The Posthumanities Hub.

KONTAKT

Tel:+46 13 28 66 90
Fax:+46 13 133630
E-mail: cecilia.asberg@liu.se

Adress:
Tema Genus
Institutionen för TEMA
Linköping Universitet
581 83 Linköping
Sverige

  

 

 

 

 

 


Sidansvarig: cecilia.asberg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jun 29 16:04:01 CEST 2016