Göm menyn

Sexuella känslor, sensationer och aktivism

Detta etnografiska projekt undersöker sexuella känslor och sexaktivism bland kvinnor och transpersoner; det samlar njutningsberättelser och berättelser om att ifrågasätta njutningsprivilegier. Vilka förutsättningar och förväntningar som finns kring njutning? Hur upplevs sexualitet och hur samspelar erfarenheterna med det sociala? Berättelserna analyseras med fokus på hur sensationer är involverade i sociala relationer och vilka narrativ som formar en politisk agenda i njutningen.

Malena Gustavson

 

E-post: malena.gustavson@liu.se

Telefon, kontor: 013-28 2262

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: malena.gustavson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 11 13:01:42 CEST 2015