Göm menyn

Spectatorship and body political narratives in welfare state health propaganda

Kroppspolitiska narrativ i hälsopropaganda är ett pilotprojekt som diskuterar betydelsen av åskådarskap i Aidsdelegationens affischering under 1980-talet. Bilderna analyseras genom ett assemblage av affektioner/fantasier och välfärdsstatens motsägelsefulla förväntningar på medborgaren/åskådaren.

Malena Gustavson

 

E-post: malena.gustavson@liu.se

Telefon, kontor: 013-28 2262

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: malena.gustavson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 11 13:01:42 CEST 2015