Göm menyn

Anna Lundberg, Fil dr, Fil mag, junior lektor

Jag arbetar som lärare och forskare på Tema Genus. Min pågående forskning kan sammanfattas i:

Emotional labor: I samarbete med Östgötateaterns scen för barn och unga, ung scen/öst har jag arbetat interaktivt och metodorienterat kring begreppet ”emotional labor”. Detta i samarbete med skådespelarna som är verksamma där och i relation till skådespelaryrket. Kultur, arbete och känslor är tre viktiga tematiker som har präglat min forskningsverksamhet även i tidigare verksamhet.

Genusvetenskap: Tillsammans med Ann Werner (Södertörns högskola) har jag arbetat för att främja kunskapsspridning om genusvetenskapens styrkor i en skriftserie finansierad av Nationella sekretariatet för genusforskning. I skriftserien ingår en kvantitativ och kvalitativ undersökning av kopplingar mellan genusvetenskap och arbetsmarknad. Undersökningen har resulterat i ett flertal forskningsbaserade publikationer.

Forskning om scenkonst för barn och unga: Sedan 2011 bedriver jag forskning tillsammans med ung scen/öst, Östgötateaterns scen för barn och ungdomsteater. Jag är som forskare initiativtagare till ett aktionsforskningsprojekt där jag tillsammans med ung scen/öst undersöker förhandlingar om betydelse i möten mellan scenkonst för unga, skola och politik (finansierat av Vetenskapsrådet).

Feministisk teori: Utöver arbetet med emotional labor, genusvetenskap och ung scen/öst forskar jag kring nya synergier på fältet genusforskning och intersektionalitet, detta inom projektet Feministiska teorier om intersektionalitet, transversala dialoger och nya synergier (finansierat av Vetenskapsrådet).

Sammanfattningsvis befinner sig min forskning i skärningspunkten mellan feministiska kulturstudier och genusvetenskaplig intersektionell analys av politik och samhälle.

 

Som lärare undervisar och handleder jag inom lärarprogrammen vid Linköpings universitet, bland annat på moment om sociala processer, intersektionalitet och sex- och samlevnadsundervisning i årskurs 4-6, samt vid Tema Genus mastersprogram.

 

Akademisk bakgrund

2010-2014 Redaktör, Tidskrift för genusvetenskap

2011- Redaktör, En skriftserie för genusvetenskap

2009-2011 Studierektor, Tema Genus grundutbildning

2009-2010 Akademisk koordinator för internationella forskarskolan Intergender

2009-2013 Utveckling av nationell uppdragsutbildning i sex- och samlevnadsundervisning i samarbete med Skolverket

2008 Utredare, Högskoleverket

2008 Filosofie doktor i Tema Genus, Allt annat än allvar. Den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur (Makadam), handledare: Professor Nina Lykke. Disputationsdatum: 2008-11-28.

Doktorandrepresentant vid Högskoleverkets nationella utvärdering av ämnet Genusvetenskap 2006-2007.

1999-2007 Doktorand, Tema genus

1999 Filosofie magister i Kulturvetenskap, Det subversiva skrattet. En studie i motståndskulturen i Marie-Louise Ekmans konst, Göteborgs universitet

Vetenskapliga områden

Genusvetenskap, Intersektionalitet, Emotional labor, Feministisk teori, Queerteori, Normkritik, Feministisk pedagogik, Genusvetenskaplig pedagogik, Cultural studies, Kulturanalytisk metod, Akademiskt skrivande, Scenkonstforskning, Aktionsforskning/interaktiv forskningsmetod

Pågående forskningsprojekt

Den forskande teatern. Intersektionella möten mellan skola, scenkonst och akademi, Vetenskapsrådet (Tillsammans med ung scen/öst)

Feministiska teorier om intersektionalitet, transversala dialoger och nya synergier, Vetenskapsrådet

Genusvetenskaplig kunskap och arbetsmarknad (tillsammans med Ann Werner)

Publikationer i urval

 

Undervisning

Jag undervisar och handleder på Tema Genus (doktorand- och mastersnivå) och på lärarprogrammen, momenten Undervisningens sociala processer, Sociala relationer och lärares ledarskap, samt handleder uppsatser på Speciallärarprogrammet. Mellan 2009 och 2013 har jag varit kursansvarig för Skoverkets uppdragsutbildning "Sex och samlevnadsundervisning - skolpraktik och forskningsperspektiv".

 

Anna Lunberg


Telefon:

013 28 66 63

E-post

anna.a.lundberg@liu.se

 


Sidansvarig: anna.a.lundberg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 16 16:31:04 CET 2015