Göm menyn

Publikationer i urval

Böcker

 

 • Lundberg, Anna (2008) Allt annat än allvar. Den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur, Makadam. Doktorsavhandling.

Vetenskapliga artiklar

 • Lundberg, Anna & Werner, Ann (2014) Med passionen som drivkraft. En intersektionell analys av genusvetenskap, feminism, rekrytering och förvärvsarbete, Tidskrift för genusvetenskap, 1-2.
 • Lundberg, Anna (2013) Med flicktionen som vägvisare. Teatrala skolflickor i en postfeministisk era, Barn, 3.
 • Lundberg, Anna (2013) “Will We be Tested on This?”: Schoolgirls, Neoliberalism and the Comic Grotesque in Swedish Contemporary Youth Theatre, Culture Unbound, 5.
 • Lundberg, Anna (2012) Grossly inadequate: Feminist figurations, neoliberal governmentality and comic culture, Nora, 4
 • Lundberg, Anna (2007) Queering Laughter in the Stockholm Pride Parade”, International Review of Social History, 15.
 • Lundberg, Anna (2001) Lapplisan som ikon. Om sambandet mellan narrativ och offentlighet, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2.

Rapporter

 • Lundberg, Anna & Werner, Ann (2013) Genusvetarnas framtid. En nationell alumniundersökning av genusvetenskaplig utbildning och arbete,Nationella sekretariatet för genusforskning.
 • Lundberg, Anna, Zetterqvist Nelson, Karin & Hallberg, Mathilda (2012) Barndom, kultur och politik – ett teaterpolitiskt forskningsprojekt. Forskarnas rapport, Linköpings universitet
 • Utvärdering av ämnet genusvetenskap vid svenska universitet och högskolor (2007), Rapport 2007:17 R, Högskoleverket, (medförfattare)
 • Women’s/Gender/Feminist Stuides: Ph.D. Training in the Nordic Regions of Europe, Tema Genus Report No 3:2004, (medförfattare)

Bokkapitel/Antologimedverkan

 • Lundberg, Anna & Rosengren, Emma (2014) På Grund i ett jämställt Sverige? Komik, ryssrädsla och genus runt U137, Det dolda hotet. 12 forskare om ubåtar, Marinmuseum, Karlskrona
 • Lundberg, Anna (2014) Sårbarhet, trygghet, extas. Om vikten av både och i konstnärligt arbete, Att delta på djupet - interaktion i scenkonst för och med barn och unga, Gerge, Tova (red), ung scen/öst.
 • Lundberg, Anna (2014) Emotional labor, Att delta på djupet - interaktion i scenkonst för och med barn och unga, Gerge, T (red), ung scen/öst.
 • Lundberg, Anna & Källström, Helena (2014) Emotinal labor ur teaterproducentens perspektiv, Att delta på djupet - interaktion i scenkonst för och med barn och unga, Gerge, T (red), ung scen/öst.
 • Lundberg, Anna (2014) ”’Får vi betyg på det här?’ Skolflickor, nyliberalism och grotesk komik i samtida svensk ungdomsteater”, Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen, Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark (red), Universus Academic Press.
 • Lundberg, Anna & Werner, Ann (2014) Genusvetenskapens relation till samhällsengagemang, politik och aktivism, Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, Lundberg, A & Werner, A (red), Nationella sekretariatet för genusforskning.
 • Lundberg, Anna & Werner, Ann (2014) Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, Lundberg, A & Werner, A (red), Nationella sekretariatet för genusforskning.
 • Lundberg, Anna, Axelsson, Malin, Backman, Moa & Gerge, Tova (2013) Konsten att göra konst tillsammans med publiken. Om arbetet med Vad ska vi göra? på ung scen öst, Nu vill jag prata! Barns röster i barnkulturen, Karin Helander (red.), Stockholms universitets förlag.
 • Lundberg, Anna & Werner, Ann (2012) Genusvetenskapens pedagogik. Mellan erfarenhetsbaserat lärande och vetenskapligt samtal,Genusvetenskapens pedagogik och didaktik, Lundberg, A & Werner, A (red), Nationella sekretariatet för genusforskning.

Sammanfattningar/redaktionskommentarer

 • TGV: Rörelse i tid och rum, Tidskrift för genusvetenskap, 4:2013.
 • Genusforskning + konstnärlig forskning = sant” Tidskrift för genusvetenskap 1:2013.
 • Forskningsens bredd är dess styrka Tidskrift för genusvetenskap 4:2012.
 • Gyllene tider i svensk genusforskning Tidskrift för genusvetenskap 3:2012.
 • Klimat i ord och handling, Tidskrift för genusvetenskap, 4:2011.
 • Dags att prata om jämställdheten, Tidskrift för genusvetenskap, 2-3:2011.
 • Från redaktionen, Tidskrift för genusvetenskap, 1:2011.
 • Från Redaktionen, Tidskrift för genusvetenskap, 4:2010.
 • Från redaktionen, Tidskrift för genusvetenskap, 3:2010.
 • Från redaktionen, Tidskrift för genusvetenskap, 1-2:2010.

Populärvetenskaplig publikation

 • Lundberg, Anna (2013) Ner genom kaninhålet, Teatertidningen, 5.
 • Lundberg, Anna (2009) Gräsliga Sally och det komiskt groteska, Bang, 2.

Anna Lunberg


Telefon:

013 28 66 63

E-post

anna.a.lundberg@liu.se

 


Sidansvarig: anna.a.lundberg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 16 16:31:04 CET 2015