Göm menyn

Att möta män som utsätts för våld i en nära relation

- professionella strategier och föreställningar om män, genus och våld i tre organisationer

Frågan om våld i nära relationer har rönt stor uppmärksamhet under senare år. Både i forskning och praktik har ett könsmaktsperspektiv med fokus på mäns våld mot kvinnor blivit tongivande vilket fördjupat kunskapen om genus och våld på viktiga sätt. Samtidigt är detta perspektiv begränsande då det befäster bilden av att partnervåld handlar om att han slår och hon blir slagen (vilket också förutsätter att ett par består just av en han och en hon).
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur förståelsen av kvinnor, män och våld i nära relationer förändras när det dominerande mönstret bryts genom att den våldsutsatte är en man. I studien intervjuas personer som arbetar med att stödja män som utsatts för partnervåld, till exempel vid ett kriscenter för män och en brottsofferjour för hbtq-personer. Hur kan män som utsätts för våld mötas och stöttas i de sammanhang där så mycket kraft lagts på att förstå våld i nära relationer som mäns våld mot kvinnor? Vad händer med förståelser och förklaringsmodeller kring genus och våld när den våldsutsatte inte är en kvinna? Dessa frågor är centrala för utvecklingen av en fördjupad och mer nyanserad förståelse av genus, våld och makt.
 

Alma

Alma Persson

Biträdande universitetslektor

Tel: 013-28 6668

E-post:Alma Persson <alma.persson@liu.se>

 

Tema Genus
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: alma.persson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015