Göm menyn

Publikationer

 • Sundevall, Fia & Persson, Alma (2016). "LGBT in the military: policy development in Sweden 1944–2014”, Sexuality research and social policy. (online first).  DOI 10.1007/s13178-015-0217-6 
 • Tjeder, David, Sundevall, Fia & Persson, Alma (2014). "Gendering peace 1850-2000: a framework of analys", i Ahlbäck, Anders & Sundevall, Fia (red.) Gender, war and peace: breaking up the borderlines. Joensuu: University Press of Eastern Finland
 • Persson, Alma (2013). "Gendered Military Divisions - Doing Peacekeeping as Part of the Postnational Defence", Kvinder, Køn & Forskning, 22(2): 30-45.
 • Persson, Alma (2012). "An unintended side effect of pepper spray: Gender and ´repair work´in an Armed Forces unit", Men and Masculinities, 15(2): 132-151
 • Persson, Alma (2011). Changing boundaries, defending boundaries. Gender relations in the Swedish Armed Forces. Diss., Linköping: Univ.
 • Persson, Alma (2010). "Soldiers and secretaries: Gendered boundary work in the Swedish Armed Forces", Scandinavian Journal of Management, 26(2):166-175
 • Persson, Alma (2010). "’Framåt gubbar!’ Genus och militär praktik i ett internationellt insatsförband", Tidskrift för genusvetenskap, nr 1-2, s. 141-165
 • Persson, Alma (2008) Managing diversity in the Swedish Armed Forces: negotiating boundaries of gender and occupation. Konferensbidrag till "Gender and diversity in organizations", European Management School, Paris 2009.
 • Pettersson, Lena, Alma Persson & Anders W. Berggren (2008) "Changing gender relations - Women officers' experiences from the Swedish Armed Forces", Economic and Industrial Democracy, Vol. 29, No. 2, pp. 192-216.
 • Persson, Alma (2007) Gendering occupational relations - the case of the Swedish Armed Forces. Konferensbidrag till "Past, present, future. From women¿s studies to post-gender research", Umeå universitet.
 • Pettersson, Lena & Alma Persson (2005) Genusrelationer i organisationen Försvarsmakten. Stockholm: Försvarshögskolan
 • Pettersson, Lena & Alma Persson (2005) "Tål man inte jargongen så kan man väl inte kriga?" Kvinna och yrkesofficer i den svenska Försvarsmakten. Arbetsliv i omvandling. Stockholm: Arbetslivsinstitutet
 • Persson, Alma (2005) Viam - företag och företagare inom hälso- och sjukvårdssektorn. FSF 2005:3. Örebro: Forum för småföretagsforskning
 • Persson, Alma (2002) Jämställt ledarskap? Genus och organsiation i skolans värld. Linköping: Univ.

Alma

Alma Persson

Biträdande universitetslektor

Tel: 013-28 6668

E-post:Alma Persson <alma.persson@liu.se>

 

Tema Genus
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: alma.persson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Feb 24 10:44:44 CET 2016