Göm menyn

Alma Persson

Biträdande universitetslektor
 

click on the flag in the top right corner for an English version

Bakgrund

  • 2012-2013 Vikarierande universitetslektor vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet
  • 2007-2011 Doktorand vid tema Teknik och social förändring
  • 2005-2007 Doktorand vid tema Teknik och social förändring och Arbetslivsinsitutet i Norrköping
  • 2002-2005 Forskningsassistent vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping
  • 1998-2002 Magisterprogrammet för Samhälls- och kulturanalys vid Linköpings universitet

Vetenskapliga intresseområden

Genusvetenskap
Genus och våld
Genus i organisationer
Kritiska studier av män och maskulinitet
Samhällsvetenskaplig metod
Akademiskt skrivande

Nuvarande forskningsprojekt

FAS post doc-projekt: "Att möta män som utsätts för våld i en nära relation - professionella strategier och föreställningar om män, genus och våld i tre organisationer"

VR-projekt: "Genus och medicinska simulatorer: urologisk praktik i en simulator för prostatakirurgi ur genus-, kunskaps- och organisationsperspektiv" (tillsammans med Ericka Johnson, projektledare, och Maria Björkman)

 

Undervisning

Jag har undervisat och varit kursansvarig på Tema T:s International Master’s Programme in Science and Technology studies, samt undervisat på Programmet Samhällets Logistik.  De ämnesområden jag där undervisar inom är framför allt genusvetenskap, genus och teknik, akademiskt skrivande och samhällsvetenskaplig metod. Jag deltog hösten 2009 i ett Erasmus Teaching Exchange med University of East London, då jag undervisade på deras masterprogram. Mellan 2007 och 2009 var jag också programassistent på International Master’s Programme in Science and Technology vid tema T.

Under 2012 arbetade jag två terminer som lärare på Internationella relationer vid Ekonomisk- historiska institutionen, Stockholms universitet. Jag undervisade då i kurser om teori och metod i studiet av internationella relationer, handledde B- och C-uppsatser samt undervisade i vetenkapsteori på en av institutionens masterkurser.

Alma

Alma Persson

Biträdande universitetslektor

Tel: 013-28 6668

E-post:Alma Persson <alma.persson@liu.se>

 

Tema Genus
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: alma.persson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015