Göm menyn

Uncontainable Life:

A Biophilosophy of Bioart

 

Uncontainable Life: A Biophilosophy of Bioart [Otyglat liv: Biokonst och biofiosofi] undersöker hur biofilosofisk praktik och biokonst, alltså tänkande genom samtida hybrida konstnärliga-vetenskapliga praktiker, kan bidra till en mer nyanserad förståelse av liv än vad vi vanligtvis möter i akademiska diskurser. Med utgångspunkt i ett feministiskt deleuzianskt perspektiv, och i dialog med samtida biovetenskap, pekar biokonstnärliga projekt på det otillräckliga i att ställa frågor om livets innehåll. Projekten tydliggör istället hur det levande och det icke-levande, det organiska och oorganiska, precis som liv och död, är sammanflätade. Istället för att sätta upp fasta kriterier för liv undersöker och framställer biokonstnärliga praktiker liv som en differentiell process, i sig omöjlig att fastställa och därmed något otyglat, som överskrider uppsatta gränser mellan det materiella och föreställda.

Följaktligen fokuserar föreliggande avhandling på livets ontologi så som den framträder i ett urval av biokonstnärliga arbeten: ”semi-levande” skulpturer skapade av The Tissue Culture and Art Project, samt performance-konstverket May the Horse Live in Me (2011) av L’Art Orienté Objet. Förhoppningen är att en sådan ontologi kan möjliggöra framtida begreppsliggöranden av en etisk politik som undviker den antropocentriska logik som dominerar humaniora och samhällsvetenskap idag.

 

Nykelord: Biokonst, otyglat liv, the non/living, död, kontinental filosofi, feministisk teori, studier av Deleuze och Guattari, posthumanistisk feminism, kritiska livsstudier, djurstudier, genus, biovetenskap, bioteknologi, materia, assemblage, affekt, mänskliga/icke-mänskliga relationer

 

Published:

Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016. , 233 p.

Series:

Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; No. 666

M Radomska

 

  

 

Postdoktor

Telefon: 013 28 66 94

Fax: 013 133630

E-post: marietta.radomska@liu.se

Academia.edu

 

Adress:

Tema
Tema Genus
Linköpings universitet
581 83 Linköping

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: marietta.radomska@liu.se
Senast uppdaterad: Sat Feb 18 18:46:25 CET 2017