Hide menu

 banner

 

Meeting of Research School Board
 

Date:
November 22-23, 2005

Venue:
Oslo University, Norway

Description:
Board meeting at the Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies/Bestyrelsesmøde i Nordisk forskerskole for tværvidenskabelig kønsforskning
Oslo University (Blindern), Norway, November 22.-23. 2005

Participants/deltagere:
Dr. Solveig Bergman, Director of NIKK (Chair of Board)
Prof. Nina Lykke, Dept. of Gender Studies, Linköping University, Sweden (Director of Research School)
Assoc. Prof., Em. Mette Bryld (Academic Co-ordinator)
Prof. Dorte Marie Søndergaard, Danish University of Education, Denmark
Prof. Harriet Silius, Åbo Akademi University, Finland
Dr. Anne-Jorunn Berg, NTNU, Trondheim, Norway
Prof. Dagny Kristjánsdóttir, University of Iceland, Iceland
PhD student Turid Markussen, Oslo University, Norway
PhD student Mia Liinason, University of Gothenburg, Sweden
Research Co-ordinator Rikke Randorff Hegnhøj, NIKK (Secretary of Board) replacing Lotta Strandberg.

Apologies/afbud:
Prof. Britta Lundgren, Umeå Univ., Sweden
Dr. Irina Novikova, Univ. of Latvia, Latvia
PhD student Maija Urponen, Univ. of Helsinki, Finland
Senior Advisor Elisabeth Flensted-Jensen, TDC, Copenhagen, Denmark.


AGENDA/DAGSORDEN

1. Approving the agenda/Godkendelse af dagsorden

2. Approving the minutes for previous meeting/Godkendelse af referat fra sidste møde (enclosure I)

3. Announcements/Meddelelser

4. Evaluation of activities and possible adjustments/Evaluering af aktiviteter og mulige justeringer
4.1. Report 2005 (enclosure II) incl. evaluation summary (enclosure III)
4.2. Economic overview
4.3. Grades (N. Lykke and A-J. Berg)

5. Course programme 2006 and preliminary programme for 2007/kursusprogram for 2006 og 2007 (enclosure IV)

6. Incoming letter from Professor Susanne V. Knudsen/brev fra Susanne V. Knudsen (enclosure V)

7. Current issues in research policy/Aktuelle forskningspolitiske spørgsmål (S. Bergman)
Invited speaker: Director of NordForsk Liisa Häkämies-Blomqvist.

8. PhD degrees/Ph.d. grad

9. EU and international activities/EU og internationale kontakter
9.1. Joint courses in collaboration with i.e. Marie Curie (N. Lykke)
9.2. Network of Excellence (N. Lykke)

10. Next meeting/Næste møde

11. Other issues/Evt.

Enclosures to the agenda/Bilag til dagsorden:
Enclosure I: Minutes for previous meeting
Enclosure II: Report 2005
Enclosure III: Evaluation summary
Enclosure IV: Course programme 2006 and preliminary programme for 2007
Enclosure V: Incoming letter from Professor Susanne V. Knudsen


Page manager: elisabeth.samuelsson@liu.se
Last updated: Mon Jan 17 15:38:02 CET 2011