Göm menyn

Om Tema Genus - Vår berättelse

vår berättelse

Tema Genus etablerades 1999 och har sedan starten bedrivet egen genusvetenskaplig forskarutbildning och tvärvetenskaplig genusforskning. Vi har expanderat betydligt, och har i dagsläget fyra professurer, och ett flertal lektorer, forskarassistenter och post docs. Vid temat finns också flera doktorander antagna, inom delområdena som Genus och kultur; Genus, organisation och ekonomisk förändring; Genus och kunskapsproduktion inom medicin, teknik och naturvetenskap, Posthumanistiska genusstudier och The Zoontology Research Team.

Tillsammans med Centrum för Genusforskning vid Karlstads universitet, och Centrum för Feministiska Samhällsstudier vid Örebro universitet, koordinerar Tema Genus ett internationellt excellenscentrum,GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies.  GEXcel International Collegium är en permanent fortsättning av det Vetenskapsrådsfinansierade GEXcel – Gendering Excellence, och bland annat arrangerar kollegiet ett gästforskarprogram, och det är den redaktionella basen för bokserien Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality.

Vid tema Genus erbjuds en 4-årig genusvetenskaplig forskarutbildning, och det är värd för en svensk-internationell forskarskola i tvärvetenskaplig genusvetenskap, InterGender, som erbjuder forskarutbildningskurser, nätverksmöjligheter för doktorander, samt arrangerar konferenser. Sedan 2009 har tema Genus kunnat erbjuda utbildning på grundnivå, och ett internationellt masters- och magisterprogram i Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete (Gender Studies - Intersectionality and Change) startade 2012.

Tema Genus ingår i samarbeten med flera andra miljöer vid Linköpings universitet, bland annat Genus och Medicin, Utbildningsvetenskap och Forum för genus och jämställdhet. Nationellt sett samverkar temat med flera andra genusmiljöer, i forsknings- och forskarutbildningsprojekt, i återkommande möten, och genom Nationella sekretariatet för genusforskning. Flera av enhetens projekt bygger på eller inbegriper internationella samarbeten, och vi är medlem i ATGENDER – European Association for Gender Research, Education and Documentation.

Med start 2015 blir vi huvudaktörer i forskningsamarbetet The Seed Box An Environmental Humanities Collaboratory, finansierat av Mistra och Formas. Samarabetet, som kommer att innebära så väl gästforskarvistelser som forskarskola, sätter fokus på grön, genusmedveten humaniora och posthumaniora.  Sex svenska och sju internationella parter ingår i det konsortium som driver samarbetet.


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 06 15:21:11 CET 2015