Göm menyn

Tema Genus mellan konst och forskning

Vid tema Genus finns sedan länge ett stort intresse för att utforska gränslandet mellan konst och forskning, och har haft ett nära samarbete med lokala konstnärer. Kontaktytorna mellan konst och forskning står också i centrum för den internationella konferensen Excitable Writing som arrangeras vid tema Genus 2014. Här möts forskare, konstnärer, poeter och aktivister för att diskutera själva skrivandet som en kunskapande och meningsskapande aktivitet i egen rätt
 

Konst och forskning möts också i projektet ”Den forskande teatern – möten mellan scenkonst, skola och akademi”. Här arbetar Anna Lundberg, tema Genus, och Karin Zetterqvist Nelson, tema Barn, med frågor om hur något bli viktigt och sant i möten och förhandlingar mellan forskare, skådespelare och publik vid Ung Scen/Öst. Ung Scen/Öst är en del av Östgötateatern, och gör teater främst för barn och skolungdomar.  ”Här är kunskap något som blir till i och genom förtroende”, förklarar Lundberg, ”Vi som forskare och de som arbetar vid teatern måste dela uppfattningen att forskningen som bedrivs är någonting viktigt och värdefullt för verksamheten”. Forskaren ses alltså inte som en expert, med ett kunskapsövertag gentemot den eller de som studeras. ”Nej”, fortsätter Lundberg, ”för oss handlar det istället om att försöka förstå och konceptualisera forskningen som en gemensam lärprocess där alla medverkande tillsammans är med och skapar en syn på vad som är sant och verkligt”.

Mer om kreativa kontaktytor


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jan 14 13:04:20 CET 2015