Göm menyn

Näringslivssamverkan

Forsknings- och utbildningsmiljöer som likt tema Genus har en tonvikt på (post-)humanistiskt och socialvetenskapligt arbete, har inte samma tradition av näringslivssamarbeten som tekniska, medicinska och naturvetenskapliga miljöer. Gränsen mellan akademi och företagande är ändå viktig att pröva, utforska och överskrida, så väl i skapandet som spridandet av kunskap.

Aktuella SAmarbeten med Näringsliv


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jan 23 16:29:54 CET 2015