Göm menyn

Tema Genus i det offentliga rummet

Genom allmänna föreläsningar, debattartiklar och populärvetenskaplig publicering är lärare och forskare vid tema Genus en aktiv del av det offentliga rummet. Forskare från tema Genus arbetar också med regelbundna kontakter med riksdagspolitiker, inom ramarna för återkommande Genusdialoger. Politikerna får information om aktuell och relevant forskning inom genusområdet, och får tillfälle att utifrån sina politikerområden ställa frågor och efterfråga ytterligare forskningsunderlag.

Populärvetenskap och Samhällsdebatt

Strimman


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 12 16:29:54 CEST 2015