Göm menyn

Med samverkan i fokus
collaboration

Att samverka är att korsa gränser, och forskning och utbildning är mycket riktigt samverkande verksamheter. För att god forskning och utbildning ska vara möjlig behöver gränser överskridas, mellan forskningstraditioner, universitet och nationer, liksom mellan olika samhällssektorer och sätt att förstå och förklara tillvaron. För tema Genus är täta kontakter och samarbeten med andra lärosäten, både i Sverige och internationellt, viktiga, liksom utbyten med myndigheter, företag, civilsamhälle och kulturarbetare och –institutioner.

 Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Dec 02 16:12:30 CET 2015