Göm menyn

Antagning och behörighet                            


Vi antar doktorander till forskarutbildning löpande. Doktorandanställningar annonseras via universitets webbsida för lediga jobb.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.


Du kan läsa mer om de allmänna ramarna för antagning, behörighet och urval i högskoleförordningen 7 kap. §39 och §40 eller kontakta vår forskarstudierektor.
 


Sidansvarig: susanne.eriksson@liu.se
Senast uppdaterad: Sun Nov 01 11:57:01 CET 2015