Göm menyn

Närvaro på arbetsplatsen
water boder

 

Doktorander skall vara tillgängliga på arbetsplatsen i den omfattning verksamheten och arbetsuppgifterna kräver. En regelmässig närvaro på arbetsplatsen är en förutsättning för deltagande i det vardagliga institutionslivet och arbetet vilket leder till utveckling av en vital social och kulturell miljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: susanne.eriksson@liu.se
Senast uppdaterad: Sun Nov 01 11:57:01 CET 2015