Göm menyn

Organisation & Medlemskapwater boder

 

 

Doktorandrådet vid Tema utgör en viktig bas för dialog och samverkan mellan Temas institutionsstyrelse, prefekturen och doktoranderna vid institutionen. De doktorander som engagerar sig i rådets styrelse/ledning kan tillgodoräkna viss sig ersättning.
 

Tematiskt forum för doktorander är en mötesplats för doktorander vid samtliga forskarutbildningar inom Filosofiska fakulteten på Linköpings universitet. Forumet är till för att doktorander ska kunna diskutera och få information om viktiga frågor, både under och efter doktorandtiden.

 

Doktorander på Tema M har skapat ett eget webbforum på Liu.box.com  för att underlätta det kollektiva minnet som styr vardagen. Syftet är att samla erfarenheter på ett mer informellt sätt, vilka inte minst kan vara viktiga för nya doktorander.

 

Du har tillgång till e-postlistor när du vill kommunicera med andra doktorander inom institutionen. Samtliga doktorander vid Tema V når varandra på e-postlistan ”v-doktorand@lists.liu.se” och alla doktorander på Institutionen för Tema på e-post ”tema-doktorand@lists.liu.se”. Kontakta eva.danielsson@liu.se (tema T) som administrerar listorna.

 

Dokument

Webbarkiv

 

Länkar

Tematiskt forum

 

 

 

  


Sidansvarig: susanne.eriksson@liu.se
Senast uppdaterad: Sun Jan 10 14:15:47 CET 2016