Göm menyn

Handbok för doktorander och handledare

Den här informationen är en vägledning. Den är också ständigt under utveckling vilket innebär att informationen till viss del kan förändras. Studierektor för forskarutbildningen ansvarar för informationen.

Informationen vänder sig till dig som doktorand på Tema Miljöförändring i första hand men också handledare. Det är tänkt att den skall fungera som ett referensverk dit du kan vända dig i första hand, om det är någonting du funderar över.

Ansvaret över forskarutbildningen delas mellan flera avdelningar. Det innebär att information du behöver ta del av finns att tillgå på flera avdelningars webbsidor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Sidansvarig: susanne.eriksson@liu.se
Senast uppdaterad: Sun Nov 01 11:57:01 CET 2015