Göm menyn

Forskarutbildning i miljövetenskap

test

Forskningen vid Tema Miljöförändring är problemorienterad och eftersträvar samhällsrelevans. Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och spänner över såväl natur- som samhällsvetenskap och humaniora. Detta präglar även forskarutbildningen. De doktorander som antas vid Tema Miljöförändring är ofta skolade inom olika kunskapsområden och traditioner. I forskarutbildningen tränas de i dialog över disciplingränserna och lär sig att placera sitt avhandlingsarbete i ett bredare sammanhang. Kombinationen av fördjupande studier, tvärvetenskaplig dialog och samhällsrelevans skapar en berikande och utmanande spännvidd.

Kontakta oss

Studierektor för forskarutbildningen
Alex Prast
alex.enrich.prast@liu.se


Administratör
Susanne Eriksson
+46 13 28 22 86
susanne.eriksson@liu.se

 


Sidansvarig: susanne.eriksson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 17 10:21:09 CET 2017