Göm menyn

Tema Miljöförändring

filmbanner

Tema Miljöförändring (Tema M) - en plattform för samhällsaktuell, problemorienterad och analytisk nydanande miljöforskning vid Linköpings universitet. Tema M bygger på en stark tradition av tvärvetenskaplig och problemorienterad miljöforskning med fokus på fem övergripande miljöutmaningar: klimatutmaningen, ämnesflöden och föroreningar, energiförsörjning, resurshantering och kunskap för hållbar utveckling.

 

Praktisk kunskap ska berika miljöforskningen

Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, kommer under ett år att gästforska vid Linköpings universitet.

Svante Axelsson har en bakgrund som agronom och miljöekonom och har tidigare varit högskoleadjunkt på SLU vid Uppsala universitet, men han har tidigare inte forskat.Svante Axelsson

Det här är ett utmärkt exempel på samverkan med det omgivande samhället. Vi inhämtar praktisk kunskap på samma sätt som i industrin. Det är bra för civilsamhälle och det är bra för universitetet, säger Björn-Ola Linnér, professor på Tema Miljöförändring.

Svante Axelsson kommer att titta på hur olika länder har satsat på klimatomställningar, det vill säga hur de mött olika klimatutmaningar. Främst kommer han att fokusera på Tysklands klimatomställning, med bland annat försöken att fasa ut fossila bränslen.

 

Läs hela artikeln

 

 

 

Från kalendariet

Läs mer i KalendarietSidansvarig: ingrid.leo@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-18