Göm menyn

Tema Miljöförändring

filmbanner

Tema Miljöförändring (Tema M) - en plattform för samhällsaktuell, problemorienterad och analytisk nydanande miljöforskning vid Linköpings universitet. Tema M bygger på en stark tradition av tvärvetenskaplig och problemorienterad miljöforskning med fokus på fem övergripande miljöutmaningar: klimatutmaningen, ämnesflöden och föroreningar, energiförsörjning, resurshantering och kunskap för hållbar utveckling.

 

Vill förutspå klimatets effekter på nordliga sjöars ekosystem

Professor David Bastviken tilldelas, tillsammans med sex andra forskare, nära 37 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Forskarna ska studera klimatets effekter på nordliga sjöars ekosystem.

Arktiska och boreala sjöekosystem är känsliga för miljöförändringar. Ett varmare klimat med högre vattentemperatur, och en ökad tillrinning av näring och kol från land, väntas slå extra hårt mot dessa sjöars fiskbestånd. Likaså påverkas smådjur och alger av miljöförändringarna samt omsättningen av växthusgaser som koldioxid och metan.

Eftersom sjöar på andra breddgrader fungerar annorlunda, går det vanligtvis inte att använda sig av tidigare kunskap och modeller. Därför får forskargruppen nu ett anslag på 36 970 000 kronor under fem år för att studera de nordliga sjöarna närmare.
Läs hela artikeln

 

Från kalendariet

Ledningsgrupp (2016-10-26)
Distingushed Lecture (2016-10-26)

Läs mer i KalendarietSidansvarig: ingrid.leo@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-07