Göm menyn

Tema Teknik och social förändringtech_topp

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tema T bedrivs omfattande forskning och utbildning kring hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. Forskningen är tvärvetenskaplig och innebär såväl nutidsanalyser som historiska studier. 

Aktuellt

Linköping University has been granted 40 million SEK for a seven-year-period by the Swedish Research Council in order to recruit Professor Steve Woolgar
 

 

This recruitment of Woolgar naturally strengthens the renown of Tema T within the international STS community. More importantly, it further increases the attraction of promising young scholars to seek positions in the area. His recruitment significantly enhances STS research within Tema, Linköping and in Sweden more broadly.

De utmanar normaliteten

Lisa Guntram, porträtt

Tusentals flickor får i tonåren reda på att de har en ”otypisk” könsutveckling, de kan sakna en x-kromosom eller delar av könsorganen. Lisa Guntram visar i en avhandling hur de tacklar normerna för kvinnlig kroppslighet.

Forskarpengar från Vetenskapsrådet

Tre LiU-forskare inom området humaniora och samhällsvetenskap får pengar från Vetenskapsrådet. Forskningen rör bland annat svensk gruvpolitik och social kunskap hos barn och vuxna.ja

Jonas Anshelm, professor vid Tema Teknik och social förändring, får närmare 5,5 miljoner fördelade under tre år för projektet ”Den svenska gruvpolitikens omvandling – Aktörer, möjliga världar och kontroverser”.
 

Tidsgeografin i ett globalt sammanhangke

Kajsa Ellegård har erhållit medel från Riksbankens Jubileumsfond för Internationell utveckling och framtidsutsikter för Torsten Hägertrands tidgeografiska ansats

Forskning i farten

                                                                   
hk


Apparater, Aktiviteter och Aktörer


Lågenergi boende som resurs och restriktion för energiordningar

VAD HANDLAR FORSKNINGS PROJEKTET OM?

På ett generellt plan handlar projektet om hur hushållens energianvändning ser ut i lågenergibostäder, så kallade passivhuslägenheter.

MER OM PROJEKTET ....

Tidigare forskning i farten ....  


Nya Publikationer

flyers

 

Kön, kropp, materialitet

Boel Berner & Isabelle Dussauge (red.)

Fransk genusforskning efter Simone de Beauvoir är ganska okänd utanför Frankrike. Antologin Kön, kropp, materialitet söker motverka denna brist. Här presenteras studier av franska eller franskspråkiga genusforskare kring titelns tre breda teman. Bokens författare diskuterar växelspelet mellan könade maktförhållanden och formandet av kroppar, artefakter, medicinsk och naturvetenskaplig kunskap, i historisk tid och i dag. Deras perspektiv kommer från skilda akademiska fält – historia, sociologi, antropologi och filosofi.
 

Perspektiv på tekniken nr 7

7Tio skäl att strunta i miljön.

Om varför det är så svårt att förändra vardagligt beteende.

Per Gyberg & Carl-Johan Rundgren

De flesta människor vet att vi står inför gigantiska miljöproblem. De flesta vet också hur man kan göra för att minska sin påverkan och därmed också minska effekterna av problemen. I själva verket känner de flesta till väligt många åtgärder och förändringar i sitt vardagsliv som faktiskt skulle kunna göra skillnad. Fast å andra sidan så är ju den lilla skillnaden som jag kan göra så liten att det kanske inte har  så stor betydelse i det stora hela. Dessutom så gör jag redan en massa saker och vissa saker tycker jag att jag att jag har rätt att göra.

Det finns många argument för att göra det man själv anser att man egentligen borde göra. Denna bok lyfter fram och diskuterar tio sådana skäl och diskuterar varför det är så svårt att förändra vardagligt beteende som påverkar miljön.

Per Gyberg är docent i Teknik och social förändring, Linköpings universitet och Carl-Johan Rundgren är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

I skriftserien Perpspektiv på tekniken presenteras aktuell forskning om människa, teknik och samhälle på ett tillgängligt och användbart sätt. Den riktar sig till praktiker, till studenter och lärare på olika nivåer och till en intresserad allmänhet.

Perspektiv på tekniken kan beställas hos Eva Danielsson, 013-28 21 71 eller eva.danielsson@liu.se.

Ny Bokserie på Tema T:

R1

Knowledge and Evidence Investigating Technologies in Practice

Edited by Boel Berner & Corinna Kruse

This collection of articles by scholars linked to the Department of Technology and Social Change at Linköping University gives new insights into the constructed and contested nature of technoscientific knowledge.


The articles have been published before in a variety of international journals. They are here brought together to give a multifaceted analysis of a broad range of social practices within science, medicine, education, and work. In focus are investigations of how knowledge and evidence are created, contested, and understood. Technologies covered include, among others, CNC-machines, brain scans, Viagra pills, carbon storage techniques, and educational packages.


The collection will be of interest to sociologists, anthropologists and researchers with science-and-technology studies. It presents new perspectives on the co-construction of social relations, knowledge, and evidence, and on the political nature – in a broad sense – of how technoscience is developed and put into use.

 

Artiklar

Zuiderent-Jerak, Teun.  (one of eds) (2014) "Evidence-based decision-making in infectious deseases epidemiology, prevention and control: matching research questions to study designs and quality appraisal tools",  BMC Medical Research Methodology, 14:69.

Zuiderent-Jerak, Teun. (2014) Science as Culture, To cite this article: (2014) Contributors to this Issue, Science as Culture, 23:2, 289-291, DOI: 10.1080/09505431.2014.918760. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/09505431.2014.918760

van Loon, Esther,  Zuiderent-Jerak, Teun & Bal, Roland. (2014) "Diagnostic Work through Evidence-Based Guidelines: Avoiding Gaps Between Development and Implementation of a Guideline for Problem Behaviour in Elderly Care", Science as Culture, 23:2, 153-176, DOI:
10.1080/09505431.2013.809411. To link to this article: http://dx.doi.org/

Sjögren, Hanna. 2014a. “Educable Futures?: Managing Epistemological Uncertainties in Sustainability Education,” Resilience: A Journal of the Environmental Humanities, 1 (2).

Sjögren, Hanna. 2014b. “Den politisk-etiska potentialen hos djur-människorelationer i lärarutbildares samtal om hållbar utveckling,” Pedagogisk forskning i Sverige, 19 (2-3): 90–109.

Lindén, Lisa (2013) "What Do Eva and Anna Have to Do with Cervical Cancer?" Constructing Adolescent Girl Subjectivities in Swedish Gardasil Advertisements, Girlhood Studies, Volume 6, Number 2, pp. 83-100

Samuelsson, Tobias and Berner, Boel (2013 forthcoming) Swift Transport versus Information Gathering: Telemedicine and New Tensions in the Ambulance Service, Journal of Contemporary Ethnography, Online as: http://jce.sagepub.com/content/early/2013/05/13/0891241613488941

Berner, Boel (2013) ”Den ambivalenta gåvan. Blodbussar och blodgivningsregimer i Sverige och Finland”, i Gustafsson Reinius, L, Haber, Y. & Jülich, S. (red.) Bussen är budskapet. Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet,  Stockholm: Kungliga Biblioteket, Mediehistoriskt Arkiv 23,

Berner, Boel (2013) "När blodet blev livsfarligt" Forskning och Framsteg, nr 6, 2013, s 64-69

Berner, Boel (2013) ”Virtuositet, risktagande och hjältedåd i teknikens värld - en manlig historia? i Hallström, Jonas & Klasander, Claes (red.) Ginners teknikdidaktiska handbok. Några teser om teknik, skola och samhälle, Linköping University Electronic Press, 2013

Palm, J (in print) The building process of single-family houses and the embeddedness (or disembeddedness) of energy, Energy Policy, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513008112

Palm, J och Thoresson, J (in print) Strategies and Implications for Network Participation in Regional Climate and Energy Planning, Journal of Environmental Policy & Planning, http://www.tandfonline.com/eprint/y3EmjvbSrcZbP7UYMYjt/full

Johnson , E and Åsberg, C. (2012) Enrolling Men, their Doctors, and Partners: Individual and Collective Responses to Erectile Dysfunction. Science & Technology Studies 25(2).

Palm, J (2013), Energy efficiency in tenant-owners’ residences – the process of going from objective to implementation, Housing Studies, vol 28 nr 1, sid 57-73. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02673037.2013.729266


Böcker

va

 

 

Vallastaden växer fram
- Policy och Planering för en ny stadsdel

Linköpings bo2016

Jenny Palm & Elin Wihlborg, 2013 (85 sid)

Läs mer >>    
 

 

ka

 

 

Kampen om klimatet. Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009.

Jonas Anshelm, 2012 (207 sid)

Läs mer >>    Pärspektiv förlag

 

 

te   Teknisk bevisning - hur går det till? En kriminalteknisk resa genom rättsväsendet.
Corinna Kruse, 2012  (99 sid)    Läs mer >>

 

bl  Blodflöden.  Blodgivning och blodtransfusion i det svenska samhället.

Boel Berner, 2012  (265 sid)      Läs mer >>     Arkiv förlag

Från kalendariet


Läs mer i Kalendariet

 

Seminariegrupper

TEVS
TPI
ValueS

Grönt kritiskt forum

 

KALENDARIUM


Högre seminarium

TEVS
TPI
ValueS

Grönt kritiskt forum

 


KONTAKTPERSONER

Avdelningschef
Harald Rohracher
E-post:  harald.rohracher@liu.se

Biträdande avdelningschef

Ericka Johnson
E-post:  ericka.johnson@liu.se

Alla på Tema Teknik och social förändring


 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-01-21