Göm menyn

Tema Teknik och social förändringtech_topp

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tema T bedrivs omfattande forskning och utbildning kring hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. Forskningen är tvärvetenskaplig och innebär såväl nutidsanalyser som historiska studier. 

Aktuellt

Disputation 24 oktober 2014hk

Helena Karresand försvarar sin avhandling
Apprater, Aktiviteter och Akötrer. Lågenergiboende som
resurs och restriktion för energiordningar.

Tid: kl 13.15

Sal:  TEMCAS, hus T, Campus Valla
 

Disputation 31 oktober 2014

 

lgLisa Guntram försvarar sin avhandling
Ambivalent ambiguity?  A study of how women
with 'atypical' sex development make sense of female
emboiment

Tid:   10.15

Sal:   TEMCAS, hus T, Campus Valla


 

tech boderForskning i farten

tech boder                                                                    
carbild Kajsa Ellegård, LiU och Peter Alfredsson, Stångåstadens energichef

CAREER

Ett samverkansprojekt mellan LiU och Stångåstaden

VAD HANDLAR FORSKNINGSPROJEKTET OM?

Det handlar om samverkan mellan forskare och företag för att åstadkomma energieffektivisering och energisparande vid renovering av bostadshus från miljonprogrammet.

MER OM PROJEKTET ....
 

tech boder

  Tidigare forskning i farten ....   

tech boder


Nya Publikationer

Perspektiv på tekniken nr 7

7Tio skäl att strunta i miljön.

Om varför det är så svårt att förändra vardagligt beteende.

Per Gyberg & Carl-Johan Rundgren

De flesta människor vet att vi står inför gigantiska miljöproblem. De flesta vet också hur man kan göra för att minska sin påverkan och därmed också minska effekterna av problemen. I själva verket känner de flesta till väligt många åtgärder och förändringar i sitt vardagsliv som faktiskt skulle kunna göra skillnad. Fast å andra sidan så är ju den lilla skillnaden som jag kan göra så liten att det kanske inte har  så stor betydelse i det stora hela. Dessutom så gör jag redan en massa saker och vissa saker tycker jag att jag att jag har rätt att göra.

Det finns många argument för att göra det man själv anser att man egentligen borde göra. Denna bok lyfter fram och diskuterar tio sådana skäl och diskuterar varför det är så svårt att förändra vardagligt beteende som påverkar miljön.

Per Gyberg är docent i Teknik och social förändring, Linköpings universitet och Carl-Johan Rundgren är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

I skriftserien Perpspektiv på tekniken presenteras aktuell forskning om människa, teknik och samhälle på ett tillgängligt och användbart sätt. Den riktar sig till praktiker, till studenter och lärare på olika nivåer och till en intresserad allmänhet.

Perspektiv på tekniken kan beställas hos Eva Danielsson, 013-28 21 71 eller eva.danielsson@liu.se.

Ny Bokserie på Tema T:

R1

Knowledge and Evidence Investigating Technologies in Practice

Edited by Boel Berner & Corinna Kruse

This collection of articles by scholars linked to the Department of Technology and Social Change at Linköping University gives new insights into the constructed and contested nature of technoscientific knowledge.


The articles have been published before in a variety of international journals. They are here brought together to give a multifaceted analysis of a broad range of social practices within science, medicine, education, and work. In focus are investigations of how knowledge and evidence are created, contested, and understood. Technologies covered include, among others, CNC-machines, brain scans, Viagra pills, carbon storage techniques, and educational packages.


The collection will be of interest to sociologists, anthropologists and researchers with science-and-technology studies. It presents new perspectives on the co-construction of social relations, knowledge, and evidence, and on the political nature – in a broad sense – of how technoscience is developed and put into use.

 

Artiklar

Zuiderent-Jerak, Teun.  (one of eds) (2014) "Evidence-based decision-making in infectious deseases epidemiology, prevention and control: matching research questions to study designs and quality appraisal tools",  BMC Medical Research Methodology, 14:69.

Zuiderent-Jerak, Teun. (2014) Science as Culture, To cite this article: (2014) Contributors to this Issue, Science as Culture, 23:2, 289-291, DOI: 10.1080/09505431.2014.918760. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/09505431.2014.918760

van Loon, Esther,  Zuiderent-Jerak, Teun & Bal, Roland. (2014) "Diagnostic Work through Evidence-Based Guidelines: Avoiding Gaps Between Development and Implementation of a Guideline for Problem Behaviour in Elderly Care", Science as Culture, 23:2, 153-176, DOI:
10.1080/09505431.2013.809411. To link to this article: http://dx.doi.org/

Sjögren, Hanna. 2014a. “Educable Futures?: Managing Epistemological Uncertainties in Sustainability Education,” Resilience: A Journal of the Environmental Humanities, 1 (2).

Sjögren, Hanna. 2014b. “Den politisk-etiska potentialen hos djur-människorelationer i lärarutbildares samtal om hållbar utveckling,” Pedagogisk forskning i Sverige, 19 (2-3): 90–109.

Lindén, Lisa (2013) "What Do Eva and Anna Have to Do with Cervical Cancer?" Constructing Adolescent Girl Subjectivities in Swedish Gardasil Advertisements, Girlhood Studies, Volume 6, Number 2, pp. 83-100

Samuelsson, Tobias and Berner, Boel (2013 forthcoming) Swift Transport versus Information Gathering: Telemedicine and New Tensions in the Ambulance Service, Journal of Contemporary Ethnography, Online as: http://jce.sagepub.com/content/early/2013/05/13/0891241613488941

Berner, Boel (2013) ”Den ambivalenta gåvan. Blodbussar och blodgivningsregimer i Sverige och Finland”, i Gustafsson Reinius, L, Haber, Y. & Jülich, S. (red.) Bussen är budskapet. Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet,  Stockholm: Kungliga Biblioteket, Mediehistoriskt Arkiv 23,

Berner, Boel (2013) "När blodet blev livsfarligt" Forskning och Framsteg, nr 6, 2013, s 64-69

Berner, Boel (2013) ”Virtuositet, risktagande och hjältedåd i teknikens värld - en manlig historia? i Hallström, Jonas & Klasander, Claes (red.) Ginners teknikdidaktiska handbok. Några teser om teknik, skola och samhälle, Linköping University Electronic Press, 2013

Palm, J (in print) The building process of single-family houses and the embeddedness (or disembeddedness) of energy, Energy Policy, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513008112

Palm, J och Thoresson, J (in print) Strategies and Implications for Network Participation in Regional Climate and Energy Planning, Journal of Environmental Policy & Planning, http://www.tandfonline.com/eprint/y3EmjvbSrcZbP7UYMYjt/full

Johnson , E and Åsberg, C. (2012) Enrolling Men, their Doctors, and Partners: Individual and Collective Responses to Erectile Dysfunction. Science & Technology Studies 25(2).

Palm, J (2013), Energy efficiency in tenant-owners’ residences – the process of going from objective to implementation, Housing Studies, vol 28 nr 1, sid 57-73. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02673037.2013.729266


Böcker

va

 

 

Vallastaden växer fram
- Policy och Planering för en ny stadsdel

Linköpings bo2016

Jenny Palm & Elin Wihlborg, 2013 (85 sid)

Läs mer >>    
 

 

ka

 

 

Kampen om klimatet. Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009.

Jonas Anshelm, 2012 (207 sid)

Läs mer >>    Pärspektiv förlag

 

 

te   Teknisk bevisning - hur går det till? En kriminalteknisk resa genom rättsväsendet.
Corinna Kruse, 2012  (99 sid)    Läs mer >>

 

bl  Blodflöden.  Blodgivning och blodtransfusion i det svenska samhället.

Boel Berner, 2012  (265 sid)      Läs mer >>     Arkiv förlag

Från kalendariet

Handledarmöte (2014-10-22)


Läs mer i Kalendariet

 

Seminariegrupper

TEVS
TPI
ValueS

Grönt kritiskt forum

 

KALENDARIUM

Veckoschema >>

Högre seminarium

TEVS
TPI
ValueS

Grönt kritiskt forum

 


KONTAKTPERSONER

Avdelningschef
Claes-Fredrik Helgesson
E-post:  claes-fredrik.helgesson@liu.se

Biträdande avdelningschef

Harald Rohracher
E-post:  harald.rohracher@liu.se

Alla på Tema Teknik och social förändring


 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-15