Göm menyn

Tema Teknik och social förändringtech_topp

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tema T bedrivs omfattande forskning och utbildning kring hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. Forskningen är tvärvetenskaplig och innebär såväl nutidsanalyser som historiska studier. 

Aktuellt

Swedish STS Summer School

     Vadstena Klosterhotel

August 4-8, Applications due April 1

För och emot miljöprojektet Valdemarsviken

Vad tycker Valdemarsviks kommuninvånare om miljöprojekt Valdemarsviken? Det har forskare vid Linköpings Universitet tagit reda på.

För att undersöka om invånarna ändrat åsikt kommer det att skickas ut en andra enkät när saneringen är slutförd. Dick Magnusson gissar att det kommer att ske tidigast 2015.  Läs mer >>

18 miljoner till Ericka Johnson på Tema Teknik och social förändring

Ericka Johnsson, universitetslektor inom teknik Teknik och social förändring, ska ägna sig åt ett projekt kallat ”Det ständiga gisslet. Diskursiva konturer av den äldre prostatan.”

Fem LiU-forskare får klartecken till 18 miljoner vardera för sex års forskning när Vetenskapsrådet delar ut bidrag till framstående yngre forskare. Det betyder sammanlagt 90 miljoner kronor till Linköpings universitet – mest i landet.

___________
Normer för blivande barnmorskor

Doktorand Jenny Gleisner
– Förlossningar är känslomässigt starka upplevelser både för de blivande föräldrarna och för barnmorskorna, konstaterar Jenny Gleisner (bilden), som disputerar vid Tema Teknik och social förändring.

Normer om känslor och om den normala förlossningen är ständigt närvarande när sjuksköterskor utbildar sig till barnmorska, visar en avhandling från Linköpings universitet.

______

Anders Hansson med i ett SvD "svep"
22 november 2013.

 

Några minuter med ...

hannasjogren...Hanna Sjögren, som arbetar med en doktorsavhandling om hållbar utveckling som kunskapsområde i lärarutbildningen.

 

En bok en författare - Utbildningsradion

Boel Berner , professor emerita vid tema T, har skrivit om det oegennyttiga blodgivandets och blodtransfusionens betydelse för samhällskroppen. I boken Blodflöden skildras en dramatisk medicinsk verksamhets uppkomst, historia samt sociala innebörder. Hon intervjuas av  Gunnar Wetterberg i TV-programmet En bok, en författare.  Tillgängligt tom: Fre 28 mars 2014

Lärarnas vardag kartlagd

Elever. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix

Uppdaterat: kl 15:51 (publicerades kl 11:05) , Nyheter P4 Östergötland 

Lärares arbetsdag är splittrad mellan många olika arbetsuppgifter och mycket arbete utförs på kvällen. Med hjälp av 3 600 dagböcker har nu forskare vid Linköpings universitet kartlagt lärarnas yrkesvardag.

Lärarnas vardag kartlagd

Jobbar på sin fritid 3600 lärare i grundskolan förde under vårterminen 2012 dagbok. Nu har dagböckerna analyserats.

Studien "En tidsgeografisk studie av strukturen i lärares vardag" är gjord av professor Kajsa Ellegård och visualiseringsforskaren Katerina Vrotsou vid Linköpings universitet och presenteras nu av uppdragsgivaren Skolverket.

Lågstadielärarnas tidsanvändning på individnivå (till vänster) och på gruppnivå (till
höger). Från rapporten "En tidsgeografisk studie av strukturen i lärares vardag".

Lågstadielärarnas tidsanvändning på individnivå (till vänster) och på gruppnivå (till höger). Från rapporten "En tidsgeografisk studie av strukturen i lärares vardag". 

Publicerad

– svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt

Speglar i rymden kan rädda jorden

Anders Hansson, lektor vid tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet.

Anders Hansson är lektor vid tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet och arbetar med att sammanställa den forskning som finns på området. Han menar att den förändrade inställningen beror på att politikerna gjort alldeles för lite och att det här ses som en sista utväg. "Geoengeneering är att leka GudUppdaterat: tisdag 5 november kl 09:49 (publicerades måndag 4 november kl 08:27) , Nyheter P4 Östergötland
 

Beviljade medel

Energimyndigheten har beslutet att finansiera projektet ”Teknikupphandling – lokalt styrmedel för energieffektivt näringsliv?” med 1, 8 MSEK, för perioden 20131201-20160931 (Projektledare Jenny Palm)

Energimyndigheten har inom programmet ”Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende” beslutat att finansiera tre projekt vid tema T:

Småskalig solel i byggnader – kraft för förändring i energisystem och vardagsliv, finansieras med 4 417 000 kr, projektledare Jenny Palm

Boendemedverkan för att möta näranollutmaningen, finansieras med 3 219 687 kr, projektledare Harald Rohracher

Innovativ genomförandeprocess med samverkan mellan många aktörer vid renovering för energisnålt, energieffektivt och gott äldreboende, finansieras med 2 102 000 kr, projektledare Kajsa Ellegård.

Geoengineering

Miljöminister Lena Ek invigstalar på det stora klimatmötet i Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm. Foto: Bertil Enevåg Ericson/Scanpix.

Ryssland vill satsa på alternativ vetenskap

Just nu har FN:s klimatpanel, IPCC, en stor konferens i Stockholm och på fredag ska panelen presentera sin sammanfattning av den senaste klimatforskningen. Enligt brittiska tidningen the Gurdian vill Ryssland att klimatpanelen även ska inkludera så kallad geoengeneering, dvs. mer kontroversiella och otestade vetenskapliga metoder för att påverka jordens klimat. Samtal med Anders Hansson, samhällsvetenskaplig klimatforskare på Linköpings universitet. Lyssna på P1.    24 september 2013

SANT konferens 3-5 april 2014

Den 3-5 april, 2014, anordnar vi SANTs (Sveriges Antropologförbund ) årskonferens vid LiU.

SANT är ett forum för antropologi i Sverige, och syftar bland annat till att främja den vetenskapliga utvecklingen och utbildningen inom antropologi och dess tillämpningsområden.
Konferensen  ordnas av ämnet socialantropologi och seminariet Antroforum, och stödjs av Filosofiska Fakutetet, Institutionen för Tema  och Forskningsmiljön för kulturvetenskaper. Temat för konferensen är ’Gränser’. Mer information om konferensen kommer under hösten på denna sida.

Kontaktpersoner:

Björn Alm bjorn.alm@liu.se koordinator för konferensen
Réka Andersson reka.anderssson@liu.se koordinator för Antroforum

För mer information om SANT

tech boderForskning i farten

tech boder                                                                    
carbild Kajsa Ellegård, LiU och Peter Alfredsson, Stångåstadens energichef

CAREER

Ett samverkansprojekt mellan LiU och Stångåstaden

VAD HANDLAR FORSKNINGSPROJEKTET OM?

Det handlar om samverkan mellan forskare och företag för att åstadkomma energieffektivisering och energisparande vid renovering av bostadshus från miljonprogrammet.

MER OM PROJEKTET ....
 

tech boder

  Tidigare forskning i farten ....   

tech boder


Nya Publikationer

Perspektiv på tekniken nr 7

7Tio skäl att strunta i miljön.

Om varför det är så svårt att förändra vardagligt beteende.

Per Gyberg & Carl-Johan Rundgren

De flesta människor vet att vi står inför gigantiska miljöproblem. De flesta vet också hur man kan göra för att minska sin påverkan och därmed också minska effekterna av problemen. I själva verket känner de flesta till väligt många åtgärder och förändringar i sitt vardagsliv som faktiskt skulle kunna göra skillnad. Fast å andra sidan så är ju den lilla skillnaden som jag kan göra så liten att det kanske inte har  så stor betydelse i det stora hela. Dessutom så gör jag redan en massa saker och vissa saker tycker jag att jag att jag har rätt att göra.

Det finns många argument för att göra det man själv anser att man egentligen borde göra. Denna bok lyfter fram och diskuterar tio sådana skäl och diskuterar varför det är så svårt att förändra vardagligt beteende som påverkar miljön.

Per Gyberg är docent i Teknik och social förändring, Linköpings universitet och Carl-Johan Rundgren är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

I skriftserien Perpspektiv på tekniken presenteras aktuell forskning om människa, teknik och samhälle på ett tillgängligt och användbart sätt. Den riktar sig till praktiker, till studenter och lärare på olika nivåer och till en intresserad allmänhet.

Perspektiv på tekniken kan beställas hos Eva Danielsson, 013-28 21 71 eller eva.danielsson@liu.se.

Ny Bokserie på Tema T:

R1

Knowledge and Evidence Investigating Technologies in Practice

Edited by Boel Berner & Corinna Kruse

This collection of articles by scholars linked to the Department of Technology and Social Change at Linköping University gives new insights into the constructed and contested nature of technoscientific knowledge.


The articles have been published before in a variety of international journals. They are here brought together to give a multifaceted analysis of a broad range of social practices within science, medicine, education, and work. In focus are investigations of how knowledge and evidence are created, contested, and understood. Technologies covered include, among others, CNC-machines, brain scans, Viagra pills, carbon storage techniques, and educational packages.


The collection will be of interest to sociologists, anthropologists and researchers with science-and-technology studies. It presents new perspectives on the co-construction of social relations, knowledge, and evidence, and on the political nature – in a broad sense – of how technoscience is developed and put into use.

 

Artiklar

Sjögren, Hanna. 2014a. “Educable Futures?: Managing Epistemological Uncertainties in Sustainability Education,” Resilience: A Journal of the Environmental Humanities, 1 (2).

Sjögren, Hanna. 2014b. “Den politisk-etiska potentialen hos djur-människorelationer i lärarutbildares samtal om hållbar utveckling,” Pedagogisk forskning i Sverige, 19 (2-3): 90–109.

Lindén, Lisa (2013) "What Do Eva and Anna Have to Do with Cervical Cancer?" Constructing Adolescent Girl Subjectivities in Swedish Gardasil Advertisements, Girlhood Studies, Volume 6, Number 2, pp. 83-100

Samuelsson, Tobias and Berner, Boel (2013 forthcoming) Swift Transport versus Information Gathering: Telemedicine and New Tensions in the Ambulance Service, Journal of Contemporary Ethnography, Online as: http://jce.sagepub.com/content/early/2013/05/13/0891241613488941

Berner, Boel (2013) ”Den ambivalenta gåvan. Blodbussar och blodgivningsregimer i Sverige och Finland”, i Gustafsson Reinius, L, Haber, Y. & Jülich, S. (red.) Bussen är budskapet. Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet,  Stockholm: Kungliga Biblioteket, Mediehistoriskt Arkiv 23,

Berner, Boel (2013) "När blodet blev livsfarligt" Forskning och Framsteg, nr 6, 2013, s 64-69

Berner, Boel (2013) ”Virtuositet, risktagande och hjältedåd i teknikens värld - en manlig historia? i Hallström, Jonas & Klasander, Claes (red.) Ginners teknikdidaktiska handbok. Några teser om teknik, skola och samhälle, Linköping University Electronic Press, 2013

Palm, J (in print) The building process of single-family houses and the embeddedness (or disembeddedness) of energy, Energy Policy, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513008112

Palm, J och Thoresson, J (in print) Strategies and Implications for Network Participation in Regional Climate and Energy Planning, Journal of Environmental Policy & Planning, http://www.tandfonline.com/eprint/y3EmjvbSrcZbP7UYMYjt/full

Johnson , E and Åsberg, C. (2012) Enrolling Men, their Doctors, and Partners: Individual and Collective Responses to Erectile Dysfunction. Science & Technology Studies 25(2).

Palm, J (2013), Energy efficiency in tenant-owners’ residences – the process of going from objective to implementation, Housing Studies, vol 28 nr 1, sid 57-73. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02673037.2013.729266


Böcker

va

 

 

Vallastaden växer fram
- Policy och Planering för en ny stadsdel

Linköpings bo2016

Jenny Palm & Elin Wihlborg, 2013 (85 sid)

Läs mer >>    
 

 

ka

 

 

Kampen om klimatet. Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009.

Jonas Anshelm, 2012 (207 sid)

Läs mer >>    Pärspektiv förlag

 

 

te   Teknisk bevisning - hur går det till? En kriminalteknisk resa genom rättsväsendet.
Corinna Kruse, 2012  (99 sid)    Läs mer >>

 

bl  Blodflöden.  Blodgivning och blodtransfusion i det svenska samhället.

Boel Berner, 2012  (265 sid)      Läs mer >>     Arkiv förlag

Från kalendariet

Handledarmöte (2014-09-03)
Tema T nämnd (2014-09-09)
Temadag (2014-09-10)
Samordningsträff (2014-10-14)
Handledarmöte (2014-10-22)


Läs mer i Kalendariet

 

Swedish STS Summer School

     Vadstena Klosterhotel

August 4-8, Applications due April 1

 

 

Seminariegrupper

TEVS
TPI
ValueS

Grönt kritiskt forum

 

KALENDARIUM

Veckoschema >>

Högre seminarium

TEVS
TPI
ValueS

Grönt kritiskt forum

 


KONTAKTPERSONER

Avdelningschef
Claes-Fredrik Helgesson
E-post:  claes-fredrik.helgesson@liu.se

Biträdande avdelningschef
Jenny Palm
E-post:  jenny.palm@liu.se

Alla på Tema Teknik och social förändring


 

 

Om Tema

Tema greenTema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 

Forskning vid LiU

LiU logo

Forskning och forskarutbildning vid Linköpings universitet bedrivs inom fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap, Tekniska högskolan vid LiU och Hälsouniversitetet.  Vid 2008 års utgång hade universitetet 315 professorer, 124 forskarassistenter, 88 postdoktorer och 1264 aktiva doktorander. Totalt publicerades under året 205 doktorsavhandlingar och 1060 vetenskapliga artiklar.

Läs mer om forskning vid LiU

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-26