Göm menyn

Tema Teknik och social förändring

TemaT

 

Vid tema T bedrivs omfattande forskning och utbildning kring hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. Forskningen är tvärvetenskaplig och innebär såväl nutidsanalyser som historiska studier. 

 

Aktuellt

Disavh matheputation

Mattias Hellgren försvarar sin avhandling med titeln "Energy Use as a consequence of Everyday Life" fredagen  den 20 november 2015, kl 13.15 i sal TEMCAS, Tema-huset.

Opponent är professor Inge Röpke, Aalborg University, Köpenhamn.

 

 

 

 

Dispuavhjttation

Josefin Thoresson försvarar sin avhandling med titeln "Omställning - Tillväxt - Effektivisering. Energifrågan vid renovering av flerbostadshus." fredagen  den 11 december 2015, kl 13.15 i sal TEMCAS, Tema-huset.

Opponent är professor professor emeritus Örjan Svane, KTH.

 

 
Forskningsreportage

Forskning i farten

efterkonfTime-geography in a global context

Sedan augusti bedriver Kajsa Ellegård, professor vid Tema teknik och socialförändring, projektet Time-geography in a global context. International developments and prospects of Torsten Hägerstrand's time-geographic approach, med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond.

Tidigare forskning i farten ....  


Tio miljoner till projekt om hur forskning omsätts till praktik

Corinna Kruse får nära tio miljoner för att på nära håll studera hur företagshälsovårdens leverantörer, veterinärpatologer och barnmorskor arbetar. I fokus ligger hur vetenskaplig kunskap omsätts till praktik i dessa yrken.

Pengarna delas ut som en gemensam satsning mellan Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. I fokus för satsningen står samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning och totalt delas 80 miljoner ut till åtta olika sökande.

En av de som beviljats pengar är Linköpings universitets Corinna Kruse, vid Tema teknik och social förändring. Hon ska undersöka hur forskning – framför allt medicinsk – omsätts till praktik. Detta gör hon bland annat genom att på nära håll följa så olika yrken som veterinärpatologer, barnmorskor i föräldrautbildning och leverantörer av företagshälsovård. Målet är att skapa en bättre förståelse för vilken kunskap som samhället är i behov av och hur vetenskapsbaserad kunskap kan bli en del i människors vardag.

Förutom Corinna Kruse deltar i projektet Jenny Gleisner och Hannah Grankvist från Linköpings universitet samt John Sjöström vid Svenska Miljöinstitutet.

Blogg om forskarutbildningen

Ericka Johnson bloggar om forskarutbildningen i Sverige

2015-08-31
 

Fler nyheter 

 

Från kalendariet

APT (2015-12-03)


Läs mer i Kalendariet

 


Ny doktorandkurs med start hösten 2015

Tidsgeografi - synsätt, notaion och metoder (7,5 hp)Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-19