Göm menyn

Tema Teknik och social förändring

TemaT

 

Vid tema T bedrivs omfattande forskning och utbildning kring hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. Forskningen är tvärvetenskaplig och innebär såväl nutidsanalyser som historiska studier. 

 

Aktuellt

Somaliland Dagarnanem

Somalilands utrikesminister Dr. Saad Ali Shire och andra ministrar har varait i Stockholm. Söndagen den 20:e November var ett event i Stockholm/Kista.

Nimmo Elmi, Ph.D. Candidate från Linköpings universitet, föreläste om diasporans medverkan i Somalilands utrikespolitik och erkännande.

Läs hela inbjudan (extern länk) »

Report from a Summer School in the Netherlands

I utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt - Formas

I utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare fick Anders Hansson och Simon Haikola 3 miljoner kronor från Formas. De ska studera utmaningar och möjligheter med en storskalig implementering av koldioxidlagring från biomassa. 

Bästa avhandling utsedd av Filosofisk fakultet för 2016care

Pris för avhandling
Pris för avhandling inom Filosofiska fakulteten det senaste året går till Lisa Linden, Tema. Lisa Lindens avhandling belyser samhällsrelevanta aspekter i hälsokampanjer genom att undersöka tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV). I sin analys bidrar Lisa till en djupare förståelse av hur landstingens informationsarbete bedrivits, vilket är högst aktuellt i relation till dagens fria vårdval. Lisa har vidare utvecklat och preciserat det teoretiska begreppet 'care' inom fältet feministiska teknik- och vetenskapsstudier. Avhandlingen publicerades på Arkivförlag och hennes resultat har rönt internationell uppmärksamhet. Prissumman är på 25 000 kr.

Fem miljoner till forskning om klimat i låginkomst- länder

an

Anders Hansson är en av de forskare som beviljas medel för forskning kring klimat- och miljöförändringar i låginkomstländer. Han ska studera biomassans roll i Tanzania.

 

 


Samhällsplanering

Fristående kurser höstterminen 2016.

Ny kurs startar v 45


 


Forskningsreportage

Forskning i farten

FairTax

fair

 

FairTax är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som syftar till att ta fram rekommendationer om hur rättvis och hållbar beskattningsreformer kan öka den ekonomiska stabiliteten i EU: s medlemsstater. Forskningsprojektet pågår mellan 2014-2018 och finansieras av EU: s Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram.

I FairTax-projektet koordinerar Lotta Björklund Larsen ett projekt om hur de nordiska skattemyndigheterna proaktivt samverkar med stora företag i så kallad ”Cooperative compliance” projekt. Analysen fokuserar på vilka de sociala, organisatoriska och relationella konsekvenser dessa projekt får på skatteförvaltningar men också på skattebetalarnas beteenden.

 

Tidigare forskning i farten ....  

 

POLICY INTEGRATION FOR SUSTAINABLE TRANSPORT DEVELOPLEMT - Case studies of two Swedish regions

Linnea

Min avhandling handlar om hur politiker och tjänstemän i två svenska regioner hanterar det övergripande målet om ett mer hållbart transportsystem, som framförallt innebär frihet från fossila bränslen och bättre energieffektivitet.

Tidigare forskning i farten .... 
 

 

 

Fler nyheter

 

 

 

Från kalendariet

Tema T Applications Workshops (Mon Dec 05 01:00:00 CET 2016)
Institutionsstyrelsen sammanträder (Tue Dec 06 01:00:00 CET 2016)
TEVS - 60 % seminarium Darcy Parks (Tue Dec 06 01:00:00 CET 2016)
EHF -Daniel Andersson (Tue Dec 06 01:00:00 CET 2016)
ValueS - Nimmo Osman Elmi (Wed Dec 07 01:00:00 CET 2016)


Läs mer i Kalendariet

 


 

Ny bok

Glocal Pharma

ej

International Brands and the Imagination of Local Masculinity
Ericka Johnson , Ebba Sjögren and Cecilia Åsberg,
Taylor & Francis eBooks, open access
 

 

 

 

 Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Dec 01 11:56:49 CET 2016