Hide menu

Alumni at Technology and Social Change

 

Emeritus/Emerita

Berner,  Boel, (2012)  boel.berner@liu.se
Ingelstam,  Lars  (2007)  lars@ingelstam.se

 


Alumni - Dr (disputationsår)  Sorteras i bokstavsordning efter efternamn


 

A
Achen, Thomas (1997)   Den bioetiske udfordring. Et retspolitisk studie af forholdet mellem etik, politik og ret i det lovforberejdende arbejde vedrørende bio- og genteknologi i Danmark, Norge og Sverige
Alm, Håkan (2004)   External Relations in the Product Development Process. A Study of Biotechnology Firms in Sweden
Alm, Maria (2006)   Nationell kraft och lokal motkraft. En diskursanalys av konflikten kring SwePol Link
Alzén, Annika (1996)   Fabriken som kulturarv. Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950 - 1985
Andersson, Peter (1989)   Informationsteknologi i organisationer - Bestämningsfaktorer och mönster.
Andersson, Peter (2001)   Deregulation and Internet: new challenges to postal services in Sweden
Anshelm, Jonas (1990)   Förnuftets brytpunkt. Om teknikkritiken i P C Jersilds författarskap
Aurell, Marie (2001)   Arbete blir identitet. Om hur städare blir städare,

B
Björkman, Maria (2011)   Den anfrätta stammen. Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963,
Bohlin, Henrik (2004)   Att välja energisystem. Processer, aktörer och samverkan i Helsingborg och Gävle 1945-1983,
Bommenel, Elin (2006)   Sockerförsöket. Kariesexperimenten 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa,


D
Dekker, Cornleis (2009)   Judging in the Public Realm. A Kantian Approach to the Deliberative Concept of Ethico-Political Judgment and an Inquiry into Public Discourse on Prenatal Diagnosis,


E
Ehliasson, Kent (2005)   Framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering: analysmodell och fallstudier,
Elam, Mark (1993)   Innovation as the Craft of Combination. Perspectives on technology and economy in the spirit of Schumpeter
Elder, Tanya (1997)   Capturing Change. The Practice of Malian Photography, 1930s - 1990s
Eldh, Christer (2004)   Den riskfyllda gemenskapen. Att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg
Eriksson, Marie-Louise (2005)   Organising Regional Innovation Support. Sweden's Industrial Development Centres as Regional Development Coalitions
Ewertsson, Lena (2001)   The triumph of technology over politics? Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden


F
Fallde, Magdalena (2011)   Miljö i tanken? Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005,
Forssell, Johanna (2002)   Hushållsproduktion och föräldraledighet. Att städa, tvätta och laga mat - med och utan barn,
Fröberg, Merith (2010)   Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram. Översättningar och gränsarbete på tre nivåer

G
Galis, Vasilis (2006)   From Shrieks to technical reports: technology, disability and political processes in building Athens Metro,
Ginner, Thomas (1988)   Den bildade arbetaren. Debatten om teknik, samhälle och bild-ning inom arbetarnas bildningsförbund 1945-1970
Glad, Wiktoria (2006)   Aktiviteter för passivhus. En innovations omformning i byggprocesser förö energisnåla bostadshus,
Godhe, Michael (2003)   Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet
Grankvist, Hannah (2011)   Making Doable Problems within Controversial Science. U.S. and Swedish Scientists' Experience of Gene Transfer Research,
Green, Anna (2006)   Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering. Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen,
Gyberg, Per (2003)   Energi som kunskapsområde - om praktik och diskurser i skolan.
 

H
Hagberg, Jan-Erik (1986)   Tekniken i kvinnornas händer. Hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och trettiotalen.
Hansson, Anders (2008)   Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i vetenskap och politik
Hansson, Lisa (2011)   Public Procurement at the local government level. Actor roles, discretion and constraints in the implementation of public transport goals
Hektor, Anders (2001)   What's the use? Internet and information behavior in everyday life
Hermansson, Camilla (2002)   Det återvunna folkhemmet. Tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-1998
Hidefjäll, Patrik (1997)   The Pace of Innovation. Patterns of Innovation in the Cardiac Industry.
Holmberg, Rurik (2008)   Survival of the Unfit. Path Dependence and the Estonian Oil Shale Industry
Holme, Lotta (1996)   Konsten att göra barn raka. Ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920
Hrelja, Robert (2006)   I hettan från ångpannan. Vetenskap och politik i konflikter om tekniska anläggningar,
Hultman, Martin (2010)   Full gas mot en (o)hållbar framtid. Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik

I
Isaksson, Charlotta (2009)   Uthålligt lärande om värmen? Domesticering av energiteknik i passivhus,
Isaksson, Karolina (2001)  Framtidens trafiksystem? Maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor

J
Johansson, Anders (1989)   Tillväxt och klasssamarbete - en studie av den svenska modellens uppkomst
Johansson, Anders (2009)   Biopolitics & Reflexivity. A Study of GMO Policymaking in the European Union,
Johansson, Birgitta (1998)   Ny teknik och gamla vanor. En studie om mikrovågsugnens introduktion
Johansson, Magnus (1997)   Smart, Fast and Beautiful. On Rhetoric of Technology and Computing Discourse in Sweden 1955-1995
Johnson, Ericka (2004)   Situating simulators. The integration of simulations in medical practice
Jonvallen, Petra (2005)   Testing Pills, Enacting Obesity. The work of localizing tools in a clinical trial
Jülich, Solveig (2002)   Skuggor av sanning. Tidig svensk radiologi och visuell kultur
Juhlin, Oskar (1997)   Prometheus at the Wheel. Representations of Road Transport Infomatics.
 

K
Kaijser, Arne (1986)   Stadens ljus. Etableringen av de första svenska gasverken
Kall, Ann-Sofie (2011)   Förnyelse med förhinder. Den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet 1980-2010
Karhi, Anja-Sofi (2006)   Den lilla tekniken i det stora skeendet - nanoteknik, gränser och omvärldsuppfattningar
Karlsson, Magnus (1998)   The Liberalisation of Telecommunications in Sweden. Technology and Regime Change from the 1960s to 1993
Karlsson, Sten (1993)   Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet. Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg  
Kruse, Corinna (2006)    The Making of Valid Data. People and Machines in Genetic Research Practice
Kylhammar, Martin (1995)   Maskin och idyll. Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam

L
Lagergren, Lars (1999)   Svensk motorcykelkultur
Laginder, Ann-Marie (1989)   Framtidsbilder i offentligt utredande - teknik, utbildning och samhällsutveckling
Lee, Francis (2009)   Letters & Bytes. Sociotechnical Studies of Distance Education
Linderström, Magnus (2002)   Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000
Lindgren, Mikael (1987)   Glory and Failure. The Difference Engines of Johann Müller, Charles Babbage and Georg and Edvard Scheutz
Lindvall, Jan (1989)   Expensive time and busy money. A study of households' substitution between time and expenditures in consumption and household production with emphasis on the food section
Löfström, Erica (2008)   Visualisera energi i hushåll. Avdomisticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning

M
Manninen, Esa (2003)   The Case of Mobile Telecommunications in Sweden
Martinsson, Mattias (2001)   Ozonskiktet och rikssamhället. En studie av den svenska politiska diskussionen rörande ozonskiktet 1968-1992
McKelvey, Maureen (1994)   Evolutionary Innovation. Early Industrial Uses of Genetic Engineering
Mellström, Ulf (1995)   Engineering lives. Technology, Time and Space in a Male-Centred World
Mårdsjö, Karin (1992)   Människa - Text - Teknik - tekniska handböcker som kommunikationsmedel


N
Nissen, Jörgen (1993)   Pojkarna vid datorn. Unga entusiaster i datateknikens värld
Nyberg, Anita (1989)   Expensive time and busy money. A study of households' substitution between time and expenditures in consumption and household production with emphasis on the food section
Nählinder, Johanna (2005)   Innovation and Employment in Services. The case of Knowledge Intensive Business Services in Sweden
 

O
Olsson, Lena (1995)   Det datoriserade biblioteket. Maskindrömmar på 70-talet
Ottosson, Mikael (2011)   Opposition and Adjustment to Industrial 'Greening'. The Swedish Forest Industry's (Re)Actions Regarding Energy Transition, 1989-2009
 

P
Palm, Jenny (2004)   Makten över energin - policyprocesser i två kommuner 1977-2001
Persson, Alma (2011)   Changing boundaries, defending boundaries gender relations in the Swedish Armed Forces
Persson, Bo (2001)   Motsträviga myndigheter. Sektorsforskning och politisk styrning under 1980-talet
Pettersson, Lena (1996)   Ny organisation, ny teknik - nya genusrelationer? En studie av omförhandling av genuskontrakt på två industriarbetsplatser
 

S
Sandell, Kerstin (2001)   Att återskapa "det normala". Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik
Sandström, Ulf (1989)   Arkitektur och social ingenjörskonst. Studier i svensk arkitektur- och bostadsforskning
Sanne, Johan M (1999)   Creating Safety in Air Traffic Control 
Sellenthin, Mark (2006)   Beyond the Ivory Tower. A Comparision of Patent Rights Regimes in Sweden and Germany
Sjögren, Jan (1997)   Teknik - genomskinlig eller svart låda? Att bruka, se och förstå - en fråga om kunskap
Skill, Karin (2008)   (Re)Creating Ecological Action Space. Householders' Activities for Sustainable Development in Sweden
Strömbäck, Lars (1993)   Baltzar von Platen, Thomas Telford och Göta kanal
Sturesson, Lennart (2000)   Distansarbete: teknik, retorik och praktik
Summerton, Jane (1992)   District heating comes to town. The social shaping of anenergy system
Svensson, Tomas (1998)   Dagligvarudistributionens strukturomvandling. Drivkrafter och konsekvenser för städers utformning och miljö


T
Texier, Francois (2000)   Diversification and Innovation. An International Study of the Aerospace Industry
Thelander, Sabrina (2001)   Tillbaka till livet. Att skapa säkerhet i hjärtintensivvården
Thoresson, Karin (2011)   Att beräkna det goda samhället. Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis-politik inom transportområdet
Trulsson, Per (1997)   Strategies of Entrepreneurship. Understanding Industrial Entrepreneurship and Structural Change in Northwest Tanzania
Tunander, Ola (1989)   Cold Water Politics. The Maritime Strategy and Geopolitics of the Northern Front
Törnqvist, Eva (2004)   Bland grynnor och blindskär. Kommunikation, lärande och teknik i samarbetsprojektet Sjöräddning


W
Waldén, Louise (1990)   Genom symaskinens nålsöga. Teknik och social förändring i kvinnokultur och manskultur
Wihlborg, Elin (2000)   En lösning som söker problem. Hur och varför lokala IT-policyer utvecklas i landsbygdskommuner
 

Z
Zackrisson, Marcus (2003)   Financial Systems and the Financing of High-technology Small Firms. The Cases of Sweden


Å
Åkerman, Johan (2003)   Lokala fack i globala företag. Elektrolux verkstadsklubb i Motala och koncernfacket 1925-1985
Åström, Eva (2009)   Att lära, att göra, att klara. Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem

Ö
Östlund, Britt (1995)   Gammal är äldst - en studie av teknik i äldre människors liv


 


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Fri Mar 20 15:14:16 CET 2015