Göm menyn

Doktorander anställda vid Tema T

 

Daniel Andersson >>  (Doktorand)
daniel.j.andersson@liu.se
013-28 58 07


Reka Andersson >>  (Doktorand)
reka.andersson@liu.se
013- 28 44 53


Fredrik Backman  >>  (Doktorand)
fredrik.backman@liu.se
013-28 56 45


Elin Björk >>  (Doktorand)
elin.bjork@liu.se
013-28 21 53


Jeffrey Christensen >>  (Doktorand)
jeffrey.christensen@liu.se
013-28 58 13


Ivanche Dimitrievski >> (Doktorand)
ivanche.dimitrievski@liu.se
013-28 56 89


Fredrik Envall >>  (Doktorand)
fredrik.envall@liu.se    
013-28 29 37


Amelia Mutter >>  (Doktorand)
amelia.mutter@liu.se
013-28 58 99


Daniel Nilsson  >>  (Doktorand)
daniel.j.nilsson@liu.se
013-28 56 85


Johan Nilsson >>  (Doktorand)
johan.nilsson@liu.se
013-28 22 64


Johan Niskanen >> (Doktorand)
johan.niskanen@liu.se
013-28 56 52


Nimmo Osman Elmi >>  (Doktorand)
naimaosm@gmail.com
013-


Darcy Parks >> (Doktorand)
darcy.parks@liu.se
013-28 56 79


Katharina Reindl >>  (Doktorand)
katharina.reindl@liu.se
013- 28 22 50

 


Sarah Jane Toeldano >> (Doktorand)
sarah.jane.toledano@liu.se
013-28 69 35


Anna Wallsten >> (Doktorand)
anna.wallsten@liu.se
013-28 25 03


Bistra Vasileva >> (Doktorand)
bistra.vasileva@liu.se
013-28 14 09

 

Kalendarium

Högre seminarium

TEVS
P6
ValueS
Environmental Humanities

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 27 14:46:16 CEST 2017