Göm menyn

Publikationer

Anshelm, J. (2012):  Kampen om klimatet. Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009. Pärspektiv förlag, Malmö.

Anshelm, J. & Hansson, A. (2011): "Climate change and the Convergence between ENGOs and Business", Environmental Values, 2011:1, s 75-94.

Anshelm, J. & Galis, V. (2011): "(Re-)constructing nuclear Waste Management in Sweden: The Involvemen of Concerned Groups", in Integrated Waste management, volume II (ed. Kumar, S.), In Tech, Rijeka, pp 401-430.

Anshelm, J. (2010): "Among demons and wizards: the nuclear energy discourse in Sweden and the Re-enchantment of the world", Buletin of Science, Technology Society, Vol 30, nr 1, 2010.

Anshelm J. & Galis, V. (2009): "The politics of high-level nuclear waste management in Sweden: confined the research vs. rearch in the wild".  Environmental Policy and Governance, 2009:4. 

Anshelm, J. (2009): Att ersätta kärnkraften med bioenergi - om en omstridd idé i den offentliga energidebatten i Sverige 1979-2000. Arbetsnotat nr 40, Program Energisystem 2009

Anshelm, J. (2009): "Trafikdöden under 1950-talet - debatten om ett nytt folkhälsoproblem och dess orsaker". Resande, planering, makt (red.) Mats Brusman, Tora Friberg & Jane Summerton, Arkiv förlag, Lund 2009, s. 197-222.

Anshelm, J. (2009): "Kärnavfallshantering - ett föränderligt problem", i Världens gång. Teknikens utveckling. (red.) Per Gyberg & Jonas Hallström, Studentlitteratur 2009, s. 161-176.

Anshelm, J. (2006): Bergsäkert eller våghalsigt? Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950-2002, Arkiv förlag, Lund.

Anshelm, J. (2006): "Från energiresurs till kvittblivningsproblem", SKB R-06-113, Stockholm.

Anshelm, J. (2005): Rekordårens tbc. Debatten om trafiksäkerheten i Sverige 1945-1965. Tema T rapport nr 44, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Anshelm, J. (2004): Det vilda, det vackra och det ekologiskt hållbara. Om opinionsbildningen i Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur 1943-2002, Institutionen för historiska studier, Umeå Universitet.

Anshelm, J. (2004): "Den nya alternativrörelsen", i Krävs energi i samhällsplaneringen? (red.) Gösta Blücher och Göran Graninger, Vadstena Forum, Linköpings Universitet.

Anshelm, J. (2002): "Myten om den mätbara miljöförstöringen", Tvärsnitt 2002:1

Anshelm J. (2002): "Det gröna folkhemmet. Striden om den ekologiska moderniseringen i Sverige", in Johan Hedrén, (red.) 2002: Naturen som brytpunkt. Om miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser. Symposion: Stockholm.

Anshelm, J. (2002): "Pragmatisk rationalism eller besinningens tvivel: Om försök att skapa en alternativ svensk miljöpolitik", i Hedrén, Johan (red.) 2002: Naturen som brytpunkt. Om miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser. Symposion: Stockholm.

Anshelm, J. (2000) Mellan frälsning och domedag: Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999, Symposion, Stockholm

Anshelm, J. & Hedrén, J (1998) "Miljöforskningens döda vinkel", i Hållfast samhälle - en antologi om mål, möjligheter, medel och makt, FRN Rapport 1998:14.

Anshelm, J. & Beckman S. (1997) "Myten om det instrumentella förnuftet" i Bengt Molander & May Thorseth (red.) Framsteg, myt och rationalitet., Daidalos, Göteborg.

Anshelm, J. (1996) (red.) Skall vetenskapen rädda oss?, Symposion, Stockholm

Anshelm, J. (1996) "Bland trollkarlar och demoner", Vest, 1996.1

Anshelm, J. (1995) (red.) I tider av uppbrott. Symposion, Stockholm

Anshelm, J. & Beckman S. (1995) "Modernisering-det instrumentella förnuftets seger", i Jonas Anshelm (red.) I tider av uppbrott, Symposion, Stockholm.

Anshelm, J. (1995) Socialdemokraterna och miljöfrågan: En studie i framstegstankens paradoxer, Symposion, Stockholm.

Anshelm, J. & Kylhammar M. (1994) "Om behovet av samverkan mellan litteraturvetenskapen och idéhistoria.", i Lennart Olausson Idéhistoriens egenart, Symposion, Stockholm.

Anshelm, J. (red.) (1993) Modernisering och kulturarv, Symposion, Stockholm.

Anshelm, J. (1993) "Industrisamhället och det folkliga kulturarvet - ett tema i Martin Kochs författarskap", I Martin Koch-sällskapets årsbok 1993.

Anshelm, J. (1992) Vattenkraften och naturskyddet. En analys av opinionen mot vattenkraftsutbyggnaden i Sverige 1950-1990. Tema T rapport 31, Linköpings universitet.

Anshelm, J. & Beckman S. (1991) "Modernisering och kulturarv - ett angeläget forskningsområde.", Vest, 1991:1

Anshelm, J. (1990) Förnuftets brytpunkt: Om teknikkritiken i P.C. Jersilds författarskap, ak. avh., Bonniers, Stockholm.

Anshelm, J. (1991) " P.C. Jersild - det moderna projektets kritiske försvarare", Nytt norsk tidskrift, 1990:1

Anshelm, J. & Sandström U. (1990) "Teknokrati-teknikers makt eller teknikens?", i Svante Beckman (red.), Teknokrati-arbete-makt, Carlssons, Stockholm, 1990.


 

jonan

 

PROFESSOR

Telefon: 013-27 42 52
Fax: 013-28 44 61

E-post: jonas.anshelm@liu.se
 
Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83  LINKÖPING


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: jonas.anshelm@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 22 14:19:57 CET 2016