Göm menyn

Jonas Anshelm
 

Bakgrund

Professor, Fil. dr. (Tema T), Linköping 1990

Redaktör för Tema T:s skriftserie "Perspektiv på tekniken"

Vetenskapliga intresseområden

Energipolitik
Miljöhistoria
Teknik och värderingar
Teknikpolitisk idéhistoria


Keywords:


Nuvarande forskningsprojekt

Klimatpolitikens historia 
Vägen till omställning? Genusaspekter på svensk energi- och miljöpolitik
"Den svenska gruvpolitikens omvandlingar, aktörer, möjliga världar och kontroverser"
Making sense of geoengineering

Utvalda publikationer

Anshelm, J, Hansson, A & Wibeck, V (2015) Questioning the technological fix to climate change: Lay sense-making of geoengineering in Sweden

Anshelm, J & Hansson, A (2015) Has the grand idea of geoengineering as Plan B run out of steam?

Anshelm, J & Hultman, M (2015)  Discourses of global climate change: apocalyptic framing and political antagonisms

Anshelm, J & Hansson, A (2014)    Battling Promethean dreams and Trojan horses: Revealing the critical discourses of geoengineering

Anshelm, J & Hansson, A (2014)  The Last Chance to Save the Planet?: An Analysis of the Geoengineering Advocacy Discourse in the Public Debate

Anshelm, J & Hultman, M (2014)  A green fatwà?: Climate change as a threat to the
masculinity of industrial modernity.

Anshelm, J. (2012):  Kampen om klimatet. Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009. Pärspektiv förlag, Malmö.

Ansehlm, J. & Hansson, A. (2011): "Climate change and the Convergence between ENGOs and Business", Environmental Values, 2011:1, s 75-94.

Anshelm, J. & Galis, V. (2011): "(Re-)constructing nuclear Waste Management in Sweden: The Involvemen of Concerned Groups", in Integrated Waste management, volume II (ed. Kumar, S.), In Tech, Rijeka, pp 401-430.

Anshelm, J. (2006): Bergsäkert eller våghalsigt? Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950-2002, Arkiv förlag, Lund.

Anshelm, J. (2004): Det vilda, det vackra och det ekologiskt hållbara. Om opinionsbildningen i Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur 1943-2002, Institutionen för historiska studier, Umeå Universitet.

Anshelm, J. (2000:) Mellan frälsning och domedag: Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999, Symposion, StockholmHela listan av publikationer >>

 

tech

jonan

 

PROFESSOR

Telefon: 013-27 42 52
Fax: 013-28 44 61

E-post: jonas.anshelm@liu.se
 
Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83  LINKÖPING


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: jonas.anshelm@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 22 14:19:57 CET 2016