Göm menyn

Elin Björk

 

Bakgrund

Gymnasielärarlärarexamen i historia och religion
Studier i Historia upp till D-nivå
Studier i Socialantropologi upp till D-nivå
Studier i Religion
Studier i Miljövetenskap

Vetenskapliga intresseområden

Mina huvudsakliga forskningsintressen är genus, sexualitet, medicin och medicinsk teknologi i ett historiskt sammanhang.
 

Keywords: 

Genus, sexualitet, medicin, medicinsk teknologi, historia
 

Nuvarande forskningsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt är en del av projektet  A Constant Torment finansierat av VR. Min specifika studie undersöker kopplingar mellan prostatan, sexualitet, psykopatologi och medicinsk teknologi under 1800-talet i Sverige. Studien har tre huvudsyften. Det första syftet är att utröna möjliga kopplingar mellan prostatabesvär och diagnoser som manlig hysteri, sexuell neurasteni, hypokondri osv. i den medicinska diskursen under 1800-talet. Vidare är även syftet att undersöka kopplingar mellan prostatabesvär och sexualitet/sexuell praktik. Slutligen är även syftet att undersöka den medicinska teknologi som fanns att tillgå vid behandling av prostatabesvär under perioden.

Undervisning

Undervisning i miljövetenskap inom bland annat kurserna ”Kvalitativ och kvantitativ metod”, ”Vetenskap och politik”, ”Biogeokemi och energiomsättning”, ”Miljöekonomi”, ”Projekt” seminarier och handledning av projekt.

Undervisning på lärarprogrammet kursen ”Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod” föreläsningar och seminarier. Handledning av examensarbeten.

Handledning projektarbete Civilingenjörsprogrammet TDDD39: perspektiv på informationsteknologi.

Publikationer

DOKTORAND

Telefon: 013-28 21 53
Fax: 013-28 44 61

E-post: elin.bjork@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: elin.bjork@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 17 13:59:10 CET 2015