Göm menyn

Jeffrey Christensen

 

Bakgrund

Jeffrey A. Christensen is a new PhD student at the Department of Thematic Studies where he specializes in Technology and Social Change. He took his MSc in Techno-Anthropology at Aalborg University in Copenhagen, which sparked his interest in socio-material practices, specifically in relation to data practices and visualization, as well as an appetite for digital methods to social research when combined with STS perspectives. 

Vetenskapliga intresseområden
 

Keywords:

Nuvarande forskningsprojekt

Publikationer

 JC
                              

DOKTORAND

Telefon: 013-28 58 13
Fax: 013-28 44 61

E-post: jeffrey.christensen@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Dec 14 11:34:18 CET 2016