Göm menyn

Energieffektivisering vid renovering av miljonprogramsområde – CAREER, ett företagsforskarprogram för integrerat kunskapsbyggande


 

Tema T har i samarbetet med avdelningen för Energisystem och Stångåstaden fått finansiering från Formas IQS för att bidra till effektiviseringen av miljonprogrambostäderna. Projektet ”Energieffektivisering vid renovering av miljonprogrammets byggnader - CAREER, ett företagsforskarprogram för integrerat kunskapsbyggande” kommer pågå 2012-2015 och involverar både doktorander och seniora forskare vid tema T och avdelningen för Energisystem, båda avdelningar vid LiU. Syftet med projektet är att åstadkomma ömsesidig kunskapsutveckling inom partnerföretag och akademin genom samverkan i konkreta renoveringsprocesser för att öka energieffektiviteten i miljonprogrammets byggnader. Inom projektet ska ett företagsforskarprogram - CAREER – skapas, där företagsforskare och universitetsforskare arbetar tillsammans med renoveringsprocesser i partnerföretagen. Två kunskapsglapp ska minskas: dels glappet mellan den praktiska kunskapen i företagen och den akademiska kunskapen, dels glappet mellan den tekniska potentialen av implementering av energiåtgärder och faktiska resultat av gjorda investeringar. Genom projektet ska vi överbrygga glappen samtidigt som kunskapen om energieffektivisering i renoveringsprocesser ökas, fördjupas och vidgas.

 

 

Information


Projekt pågår:  2012-2015

Finansiär:  Formas-IQS och AB Stångåstaden,

Kontaktperson: 

Kajsa Ellegård
+46 13 28 58 36
kajsa.ellegard@liu.se

Övriga ingående forskare:

Professor Jenny Palm,  tema T

Doktorand Lina Lundgren, avd för Energisystem

Professor Bahram Mosfegh, avd. för Energisystem

Doktorand Katharina Reindl, tema T

Lektor Patrik Rohdin, avd för Energisystem


 

relaterade länkar


Sidansvarig: kajsa.ellegard@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 24 08:42:50 CET 2015