Göm menyn

Energieffektiva bostadshus - rum för vardagsliv

 

De flesta är medvetna om att alla måste bidra till att spara energi för att nå EU:s och Sveriges miljömål. Projektet ”Energieffektiva bostadshus – rum för vardagsliv” handlar om hur detta kan gå till i praktiken. Det är ett samverkansprojekt mellan Tema T vid LiU och Stångåstaden AB och är ett resultat av LiU:s fundraisingkampanj. Syftet är att öka kunskapen om hur relativt enkla åtgärder kan leda till högre energieffektivitet i bostäder. Det är en viktig fråga eftersom bostadssektorn står för en mycket stor del av den totala energianvändningen i Sverige. Kunskap från laboratorier och tester finns om vilka tekniker, apparater och utrustningar som fungerar mest energisnålt. Nu behövs kunskap om hur de passar in i hushållens vardag. Hushåll har olika önskemål och värderingar om vad ett gott boende innebär, och de vill kunna leva ett bekvämt vardagsliv även när de använder energisparande teknik. Projektet ger möjligheter att utveckla viktig kunskap om hur energisnål teknik kan passa för olika hushållstypers vardagsliv. För att lyckas måste information om och motiv för åtgärder i bostäderna utvecklas utifrån de boendes vardag och göra det intressant och roligt för dem att bidra. Lika viktigt är det att fastighetsskötare och bovärdar engageras i energispararbetet inom ramen för sina arbetsuppgifter. Målet med samverkan är att boende, fastighetsskötare och bovärdar känner att energisparandet angår dem och bidrar till en bra vardag.

 

 

Information


Projekt pågår:

Finansiär:  AB Stångåstaden,

Kontaktperson: 

Kajsa Ellegård
+46 13 28 58 36
kajsa.ellegard@liu.se

Övriga ingående forskare:

Universitetslektor Wiktoria Glad
Professor Jenny Palm
Fil dr Magdalena Fallde
MSc Katarina Reindl

 

Dessutom är doktoranderna Josefin Thoresson och Anna Wallsten associerade till projektet.

 

relaterade länkar


Sidansvarig: kajsa.ellegard@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 24 08:55:56 CET 2015