Göm menyn

Lärares arbetstider - ett tidsgeografiskt perspektiv (samarbete med Skolverket)

 

Inom ramen för ett projekt som drivs av Skolverket, ”Vad gör lärarna i sin yrkesvardag”, ska vi genomföra en tidsgeografisk analys av grundskolelärares dagliga arbete. Projektet baseras på tidsdagböcker från ett riksrepresentativt urval av grundskolelärare, insamlade av SCB.
 

Frågor som ska besvaras från vår analys är bland andra: Hur ser dagens aktiviteter ut i skolan och hur varvas undervisningsrelaterade uppgifter med administrativa uppgifter? Hur länge och när på dagen genomförs olika yrkesrelaterade aktiviteter? Är lärarnas aktiviteter fragmenterade, dvs avbryts t ex undervisningsaktiviteter av att skapa ordning i klassrummet eller hur delas de administrativa arbetsuppgifterna upp för att passa in i schemat? Har lärarna tid för reflektion över sitt eget arbete och när finns sådan tid? Vilka uppgifter utförs på kvällar och helger?
 

Jämförelser ska göras mellan olika skolhuvudmän, ortstyper, årskurser mm. Avsikten är att få en djupare inblick i hur yrkesvardagen utifrån dagböckerna där lärarna olika aktiviteter under dagen analyseras utifrån i vilken ordning de genomförs. Vi ska visualisera och analysera aktivitetsmönstren och vår förhoppning är att lärare ska kunna känna igen yrkesvardagen utifrån analyserna.
 

 

Information


Projekt pågår:

Finansiär:  Skolverket

Kontaktperson: 

Kajsa Ellegård
+46 13 28 58 36
kajsa.ellegard@liu.se

Övriga ingående forskare:

Tekn dr Katerina Vrotsou, Visuell interaktiv dataanalys, Linköpings universitet
Univ lekt Mathew Cooper, Visuell interaktiv dataanalys, Linköpings universitet

 

relaterade länkar


Sidansvarig: kajsa.ellegard@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 24 09:02:16 CET 2015