Göm menyn

Uthålligt vardagsliv - informationsinstrument för uthållig resursanvändning i hushåll baserat på analys av vardagliga aktivitetsmönster

 

Syftet är att öka kunskapen om hur och när resursanvändning genereras av vardagliga aktiviteter och att använda kunskapen för utveckling av policyinstrument som främjar social och ekologisk uthållighet.
Projektet fokuserar energi och mobilitet och ska analysera hur resursanvändningen är inbäddad i vardagliga aktivitetsmönster och därmed blir något som tas för givet. Tidigare forskning visar på behovet av mer kunskap om hushållsmedlemmars energianvändning i vardagslivet. Det finns ett kunskapsgap mellan vad man vet om individ och hushållsnivå respektive vad man vet om populationsnivå. Projektet avser att brygga över detta gap, och tidsgeografin har valts som teoretisk ingång eftersom den kan hantera växling mellan nivåer utan att förlora viktig information vid byte av nivå. Empiriskt grundas projektet på dagböcker från nationella tidsanvändningsundersökningar. Tidsgeografiska visualiseringar underlättar kommunikation om de komplexa, men också ofta självklara frågor som rör vardagslivets energianvändning. Aktivitetsmönster ska identifieras på individ-, hushålls- och populationsnivå. Baserat på aktivitetsmönstren kan skräddarsydd information om uthållig resursanvändning utvecklas. Om människor känner igen sina egna erfarenheter i informationen de möter blir det lättare för dem att finna mindre resursintensiva aktivitetsmönster.

 

Information


Projekt pågår: 

Finansiär:  FORMAS

Kontaktperson: 

Kajsa Ellegård
+46 13 28 58 36
kajsa.ellegard@liu.se

Övriga ingående forskare:

Professor Bertil Vilhelmson, Kulturgeografi, Göteborgsuniversitet

Doktorand Mattias Hellgren, Teknik och social förändring, Linköpings universitet

Universitetslektor Charlotta Isaksson, Psykologi och organisationsstudier, Högskolan Väst

Tekn dr Katerina Vrotsou, Visuell interaktiv dataanalys, Linköpings universitet.


 

relaterade länkar


Sidansvarig: kajsa.ellegard@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 24 08:48:19 CET 2015