Hide menu

Publications

Ellegård, Kajsa; Svedin, Uno. Torsten Hägerstrand’s time-geography as the cradle of the activity approach in transport geography. Journal of Transport Geography, Jul2012, Vol. 23, p17-25, 9p; DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2012.03.023

Persson, Olle & Kajsa Ellegård (2011, available online 25 Aug) Torsten Hägerstrand in the Citation Time Web. The Professional Geographer. DOI:10.1080/00330124.2011.601187. (papperstidskriftsformat) Professional Geographer; May2012, Vol. 64 Issue 2, p250-261, 12p.

Ellegård, Kajsa & Jenny Palm (2011) Visualizing Energy Consumption Activities as a Tool for Making Everyday Life More Sustainable. Applied Energy 88, issue 5, 2011, pp 1920-1926. Elsevier.

Widén, Joakim, Molin, Andreas & Kajsa Ellegård (2011) Models of domestid occupancy, activities and energy use baseed om time-use data: deterministic and stochastic approaches with application to various building-related simulations. Journal of Building Performance Simulation (JBPS) 2011, p 1-18. Taylor & Francis.

Palm, Jenny & Kajsa Ellegård (2011), “Visualizing energy consumption activities as a tool for developing effective policy”, International Journal of Consumer Studies, vol 35, nr 2, sid 171-179.

Ellegård, Kajsa (2010) Time-Geography. I: Encyclopedia of Geography, p 2837-2840. Ed: Barney Warf. Sage.

Ellegård, Kajsa, Vrotsou, Katerina & Joakim Widén (2010)  VISUAL-TimePAcTS/energy use – a soft ware application for visualizing energy use from activities performed. I: Conference proceedings 3rd International Scientific Conference on “Energy systems with IT” at Älvsjö fair in association with Energitinget March 16-17 2010. p 1-16 Editors: Dahlquist E. and Palm J. http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=dr_erik_dahlquist

Ellegård, Kajsa (2010) Tidsgeografisk visualisering av vardagslivet. Geografiska Notiser, vol LXVIII, nr 4, p 171-186

Ellegård, Kajsa (2010) Med gemensam kraft – för ett bekvämt vardagsliv med elsnåla och energieffektiva hushållsapparater. Tema –T Arbetsnotat nr 341. Linköpings universitet. Även på Energimyndighetens hemsida.

Vrotsou, Katerina, Ellegård, Kajsa & Matthew Cooper (2009) Exploring Time Diaries Using Semi-Automated Activity Pattern Extraction. eIJTUR (electronic International Journal of Time Use research), vol 6, September 2009.

Widén, Joakim, Lundh, Magdalena, Vassileva, Iana, Dahlquist, Erik, Ellegård, Kajsa & Ewa Wäckelgård (2009) Constructing load profiles for household electricity and hot water from time-use data – Modelling approach and validation. Energy and Buildings. Volume 41, Issue 7, July 2009, Pages 753-768

Karlsson, Kristina & Kajsa Ellegård (2009) Visualizing patterns of energy use in households – the activity approach. In: Eceee2009summer study. Conference proceedings. http://www.eceee.org/conference_proceedings/

Ellegård, Kajsa (2009) Elanvändning i vardagen. Fokus på hushållens vardagliga elanvändning och beroende av omvärlden. Tema –T Arbetsnotat nr 340. Linköpings universitet.

Hägerstrand, Torsten (2009) Tillvaroväven. Red: Ellegård, Kajsa & Uno Svedin. Formas.

Ellegård, Kajsa (2009)“Vardagsmat – om smör och ost i tid och rum”. I: Världens gång. Red: Gyberg, Per & Hallström, Jonas. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa & Per Gyberg (2009) ”Teknik och vardag”. I: Världens gång. Red: Gyberg, Per & Jonas Hallström. Studentlitteratur.

Monografier

Hägerstrand, Torsten (2009) Tillvaroväven. Red: Ellegård, Kajsa & Uno Svedin. Formas.

Ellegård, Kajsa (2009)“Vardagsmat – om smör och ost i tid och rum”. I: Världens gång. Red: Gyberg, Per & Hallström, Jonas. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa & Per Gyberg (2009) ”Teknik och vardag”. I: Världens gång. Red: Gyberg, Per & Jonas Hallström. Studentlitteratur.

Palm, Jenny & Kajsa Ellegård (2008) Avslutande diskussion. I: J Palm & K Ellegård (red) Vardagsteknik: Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets energi- och IT-system. Carlssons. Stockholm.

Palm, Jenny & Kajsa Ellegård (2008) Introduktion: vardagsteknik för hållbar utveckling. I: J Palm & K Ellegård (red) Vardagsteknik: Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets energi- och IT-system. Carlssons. Stockholm.

Palm, Jenny & Kajsa Ellegård (red, 2008) Vardagsteknik: Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets energi- och IT-system. Carlssons. Stockholm.

Ellegård, Kajsa & Ewa Wäckelgård (red, 2007) Energianvändning i bebyggelse – boendes och aktörers val av teknik. Program Energisystem. Uppsala, 2007.

Ellegård, Kajsa (2005) “Är det de små, små detaljerna som gör det? Om klassificering av aktiviteter vid dagboksstudier av människors vardagsliv” i Ulf Mellström (red) Kunskapens vägar och forsknignens praktik. En vänbok till Boel berner, Arkiv, Lund.

Ellegård Kajsa och Sturesson Lennart (2003, red) ”Konsumenterna och makten – att använda och bevara resurser”, Carlssons, Stockholm.

Ellegård, Kajsa, Sturesson, Lennart, Summerton, Jane & Beckman, Svante (2002, red) Spänningsfält. Teknik - Politik - Framtid. Carlssons Bokförlag.

Ellegård, Kajsa & Sturesson, Lennart (2003, red) Konsumenterna och makten – att använda och bevara resurser. Carlssons.

Ellegård, Kajsa (2003) ”Att använda varor och tjänster i vardagens projekt – om konsumtionens vidd och mening” i Ellegård, Kajsa & Sturesson, Lennart (2003 red) Konsumenterna och makten – att använda och bevara resurser. Carlssons.

Ellegård, Kajsa & Sturesson, Lennart (2003) ”Inledning: om breddad konsumentforskning” i Ellegård, Kajsa & Sturesson, Lennart (2003 red) Konsumenterna och makten – att använda och bevara resurser. Carlssons.

Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (2001) "Metoder för att studera och analysera vardagen." I: Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (2001, red) Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa (2001) "Fånga vardagen - hur och varför". I: Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (2001, red) Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (2001, red) Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa (2001) "Att hitta system i den välkända vardagen - en tankeram för studier av vardagens aktivitetsmönster och projekt." I:

Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (2001, red) Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa & Sturesson, Lennart (2003, red) Konsumenterna och makten - att använda och bevara resurser. Carlssons.

Ellegård, Kajsa, Sturesson, Lennart, Summerton, Jane & Beckman, Svante (2002, red) Spänningsfält. Teknik - Politik - Framtid. Carlssons Bokförlag.

Ellegård, Kajsa & Lennart Sturesson (2002, red) Kreativa metoder inom konsumentforskning - metoder i empirisk belysning. Antologi. Institutionen för Hushållsvetenskap, Göteborgs universitet.

Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (2001, red) Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa & Kersti Nordell (1997) Att byta vanmakt mot egenmakt. Självreflektion och förändringsarbete i rehabiliteringsprocesser. Metodbok. Johansson & Skyttmo, Stockholm.

Ellegård, Kajsa & Tomas Engström, Bertil Johansson, Lennart Nilsson, Lars Medbo (1992) Reflektiv produktion. Industriell verksamhet i förändring. Volvo media, Göteborg.

Ellegård, Kajsa (1989) Akrobatik i tidens väv. En dokumentation av projekteringen av Volvos bilfabrik i Uddevalla. Choros 1989:2. Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Ellegård, Kajsa (1983) Människa - Produktion. Tidsbilder av ett produktionssystem. Meddelanden från Göteborgs universitets Geografiska institutioner, serie B, nr 72, 1983. Avhandling.

Artiklar i internationella tidskrifter

Persson, Olle & Kajsa Ellegård (2011, available online 25 Aug) Torsten Hägerstrand in the Citation Time Web. The Professional Geographer. DOI:10.1080/00330124.2011.601187.

Ellegård, Kajsa & Jenny Palm (2011) Visualizing Energy Consumption Activities as a Tool for Making Everyday Life More Sustainable. Applied Energy 88, issue 5, 2011, pp 1920-1926. Elsevier.

Widén, Joakim, Molin, Andreas & Kajsa Ellegård (2011) Models of domestid occupancy, activities and energy use baseed om time-use data: deterministic and stochastic approaches with application to various building-related simulations. Journal of Building Performance Simulation (JBPS) 2011, p 1-18. Taylor & Francis.

Palm, Jenny & Kajsa Ellegård (2011), “Visualizing energy consumption activities as a tool for developing effective policy”, International Journal of Consumer Studies, vol 35, nr 2, sid 171-179.

Ellegård, Kajsa (2010) Time-Geography. I: Encyclopedia of Geography, p 2837-2840. Ed: Barney Warf. Sage.

Ellegård, Kajsa, Vrotsou, Katerina & Joakim Widén (2010)  VISUAL-TimePAcTS/energy use – a soft ware application for visualizing energy use from activities performed. I: Conference proceedings 3rd International Scientific Conference on “Energy systems with IT” at Älvsjö fair in association with Energitinget March 16-17 2010. p 1-16 Editors: Dahlquist E. and Palm J. http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=dr_erik_dahlquist

Vrotsou, Katerina, Ellegård, Kajsa & Matthew Cooper (2009) Exploring Time Diaries Using Semi-Automated Activity Pattern Extraction. eIJTUR (electronic International Journal of Time Use research), vol 6, September 2009.

Widén, Joakim, Lundh, Magdalena, Vassileva, Iana, Dahlquist, Erik, Ellegård, Kajsa & Ewa Wäckelgård (2009) Constructing load profiles for household electricity and hot water from time-use data – Modelling approach and validation. Energy and Buildings. Volume 41, Issue 7, July 2009, Pages 753-768

Karlsson, Kristina & Kajsa Ellegård (2009) Visualizing patterns of energy use in households – the activity approach. In: Eceee2009summer study. Conference proceedings. 

Widén, Joakim, Wäckelgård, Ewa & Kajsa Ellegård (2008) Modelling household electricity load from time-use data. Proceedings of the Scientific Conference on Energy Saving and Green Energy at the Stockholm Alvsjö Fair. Stockholm.

Vrotsou, Katerina, Ellegård, Kajsa & Mathew Cooper (2007) Everyday Life Discoveries: Mining and Visualizing Activity Patterns in Social Science Diary Data. IEEE International Conference on Information Visualization, 2007, Zurich, Switzerland, p 130-138. Los Alamitos, CA, USA.

Lundh, Magdalena, Wäckelgård, Ewa & Kajsa Ellegård (2007) Design of hot water user profiles for Swedish conditions. ISES Solar World Congress 2007. Beijing, China, p 2074-2078.

Green, Anna & Kajsa Ellegård (2007) Consumer behaviour in Swedish Housholds: Routines and habits in everyday life. In: Eceee2007summer study. Saving Energy – just do it! Conference proceedings. www.eceee.org.

Ellegård, Kajsa (2000) Översättning till japanska av "The creation of a new production system of the Volvo automobile assembly plant in Uddevalla, Sweden." Chukyo Keikei Kenkyo. Vol 10, no 1, sept 2000. Chukyo university, Faculty of management, Nagoya.

Ellegård, Kajsa (1999) "A Time-Geographic approach to the study of everyday life of individuals - a challange of complexity". GeoJournal 1999, vol 48, no 3. Special Issue on Time-geography, mobility and gender. Actors, activities and the geographical scene. Eds Ellegård K & B de Pater. Kluwer Academic Publishers.

Ellegård, Kajsa (1999) "A Time-Geographic approach top the study of everyday life of individuals - a challange of complexity". Netherlands Geographical studies. Studies on Time-geography, mobility and gender. Actors, activities and the geographical scene.

Ellegård, Kajsa (1996) "Reflections over routines in time and space - actors¿ interaction and control in a work place context", Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Raum in der Sozialen Welt. Heft 2 1996.

Ellegård, Kajsa (1996) "Restructuring automobile industry in Sweden - the emergence of a Reflective Production System", European Planning Studies, Vol. 4, No 4, 1996.

Ellegård, Kajsa (1996) "Volvo - A force for Fordist retrenchment or innovation in automobile industry?", Asia Pacific Business Review, Summer Issue 1996.

Ellegård, Kajsa (1995) The Trajectory of Volvo's Production System Ideas - paving the way for a Reflective Production System, Institute of Industrial Business Management Review No 14, Sapporo university 1995. (Publicerad på japanska och engelska)

Ellegård, Kajsa & Tomas Engström, Bertil Johansson, Mats Johansson, Lennart Nilsson, Lars Medbo (1994) "Reflektiv produktion: Produktionssystem som tar människan till utgångspunkt vid förnyelse av teknik", Nordisk Ergonomi, Nr 3, Okt 1994.

Ellegård, Kajsa & Tomas Engström, Bertil Johansson, Mats Johansson, Dan Jonsson, Lars Medbo (1992) "Reflective Production in the Final Assembly of Motor Vehicles - An Emerging Swedish Challange", International Journal of Operations and Production Management, Vol. 12, no 7/8, 1992.

Ellegård, Kajsa (1984) "Strengthening ties in production systems. Two approaches exemplified by the Volvo Case", GeoJournal, Vol. 9, no 2, 1984.

Ellegård, Kajsa & Torsten Hägerstrand, Bo Lenntorp (1977) "Activity organization and the generation of daily travel: two future alternatives". Economic Geography, Vol. 53, no 2,

Internationell publicering genom bidrag till böcker, antologier, skriftserier

Ellegård, Kajsa (2010) Tidsgeografisk visualisering av vardagslivet. Geografiska Notiser, vol LXVIII, nr 4, p 171-186

Ellegård, Kajsa (2010) Med gemensam kraft – för ett bekvämt vardagsliv med elsnåla och energieffektiva hushållsapparater. Tema –T Arbetsnotat nr 341. Linköpings universitet. Även på Energimyndighetens hemsida.

Ellegård, Kajsa (2009) Elanvändning i vardagen. Fokus på hushållens vardagliga elanvändning och beroende av omvärlden. Tema –T Arbetsnotat nr 340. Linköpings universitet.

Ellegård, Kajsa (2008) Hushåll, energi och vardagens aktiviteter – ett perspektiv på effektivisering av energianvändning från hushållsnivå. I: J Palm & K Ellegård (red) Vardagsteknik: Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets energi- och IT-system. Carlssons. Stockholm.

Ellegård, Kajsa (2006) “The power of Categorisation in the Study of Every Day Life.” Journal of Occupational Science, vol 13 (1).

Ellegård Kajsa och Wihlborg Elin (2003) ” ICT-applications as tools for flexile everyday life – methodological considerations for making ICT-related activities seen in everyday life”, HOIT-conference, the Beckman Center, University of California , Irvine, Cal. USA. 5-8 april 2003.

Ellegård, Kajsa (2002) Time-geography - a challenging approach to study the complexity of everyday life. Paper presenterat vid Expert meeting of COST A 19 Children's welfare: Concepts and methods of research on space and time. May 2002, Berlin.
 
Ellegård, Kajsa (1999) "Persevering production improvements through involving people - Volvo's KLE-strategy". Bidrag till bok om Volvos produktions- och organisationsutveckling. Asao Uichi och Yoshinari Muruyama (eds.) Hirosaki and Rikkyo universities.

Ellegård, Kajsa & Ben de Pater (1999) "Introduction: The complex tapestry of everyday life." GeoJournal 1999, vol 48, no 3. Special Issue on Time-geography, mobility and gender. Actors, activities and the geographical scene. Eds Ellegård K & B de Pater. Kluwer Academic Publishers.

Ellegård, Kajsa (1999) "Contexts of everyday life - a new time-geographic approach to the study of everyday life." Published in Research Reports from Department of Home Economics and Craft Science, New approaches to the study of everyday life. Part II. Ed by Kaija Turkki. University of Helsinki. ISSN 14 56 - 4912.

Ellegård, Kajsa (1999) "Automation and Intertia" i Automation in Automotive Industries. Recent developments. Eds: Anna Comacchio, Guiseppo Volpato och Arnoldo Camuffo. Springer.

Ellegård, Kajsa (1999, in press): "IT is about making a meal. What difference does IT make in the processing of meatballs". Artikel till en antologi "What difference does IT make?" redigerad av Kajsa Ellegård och Magnus Johansson, att ges ut av KFB.

Ellegård, Kajsa & Randi Jerndal (1999 in press) "IT in women's control?" Artikel till en antologi redigerad av MariAnne Karlsson och Britt Östlund, att ges ut av KFB under 1998.

Ellegård, Kajsa (1998) "University courses for short time educated employees - where research and working life meet". LO-TCO konferensen: Samarbete Forskning-Arbetsliv inför det 21:a århundradet.

Ellegård, Kajsa (1997) "The development of a Reflective Production System layout of the Volvo Uddevalla car assembly plant" i Transforming Automobile assembly. Experience in automation and work organization, K. Shimokawa, U. Jürgens & T. Fujimoto (red.). Springer, Berlin.

Ellegård, Kajsa (1986) "Changed Work Tasks in Changing Production Systems. Wage-earning as a link between Production and Man" i Division of Labour, Specialization and Technical Change - Global, Regional and Workplace level, G. Törnqvist (red.). Liber, Stockholm.

Ellegård, Kajsa (1997) "Worker generated production improvements in a reflective Production System - or Kaizen in a Reflective Production System" i Transforming Automobile assembly. Experience in automation and work organization, K. Shimokawa, U. Jürgens & T. Fujimoto (red.). Springer, Berlin.

Ellegård, Kajsa (1995) "Compressed time and expanded space" i The world's largest machine, M. Karlsson & L. Sturesson (red.). Distr.: Almquist & Wiksell International, Stockholm. Även i svensk upplaga: Världens största maskin. Carlssons, Stockholm.

Ellegård, Kajsa (1995) "The Trajectory of Volvo's Production System Ideas - paving the way for a Reflective Production System. (Publicerad på japanska och engelska) Institute of Industrial Business Management Review No 14, Sapporo university 1995. ISSN 0287-6590.

Ellegård, Kajsa (1995) "The creation of a new production system at the Volvo automobile assembly plant in Uddevalla" i Enriching Production, Å. Sandberg (red.). Avebury Ashgate Publishing Limited, Aldershot.

Ellegård, Kajsa (1995) "Das Beispiel Volvo: Fehlschlag oder Vorläufer bei der Entwicklung eines Konzepts der Europäischen "Lean-Production"? i Zwischen Schweden und Japan, Lean Production aus Europäischer Sicht, B. Cattero, G. Hurle, S. Lutz & R Salm (red.). Westfälisches Dampfboot. Münster.

Ellegård, Kajsa (1994) "What about people's initiatives in industrial production?" i Human Factors in Organizational Design and Management - IV. G.E. Bradley & H.W. Hendrick (red.). North-Holland, Amsterdam.

Ellegård, Kajsa (1993) "Activities in their every-day context - using individual diary data to set forth the complex pattern of people's activities in their every-day life" i ISTAT note e relazioni edizione 1993 n. 3. Instituto Nazionale di Statistica, Italia.

Ellegård, Kajsa & Tomas Engström, Lennart Nilsson (1991) Principles and Realities in the Reform of Industrial Work - the planning of Volvo¿s car assembly plant in Uddevalla. The Swedish Work Environment Fund, Stockholm.

Ellegård, Kajsa & Claes G. Alvstam (1991) "Host Country Government Policies in a Transnational Production System: Experiences of Volvo do Brasil" i The State and the Spatial Management of Industrial Change, G.J.R. Linge & D. Rich (red.). Routledge, Sydney.

Ellegård, Kajsa & Claes G. Alvstam (1990) "The organization of work: a determinant of the future location of manufacturing enterprises: The case of the new Volvo plant in Uddevalla, Sweden" i The Corporate Firm in a Turbulent Environment. Case Studies in the Geography of Enterprise, M. de Smith & E. Wever (red.). Routledge, London.

Ellegård, Kajsa & Christian Berggren, Jan Forslin, Anna Holmgren (1989) "Good Work in the Automotive Industry - A Checklist" i When People Matter, Nordic Industrial Architecture & Engineering Design. Swedish Council for Building Research.

Ellegård, Kajsa & Claes G. Alvstam (1987) "Man - Production - International Division of Labour. A study of the Volvo Car Production System" i The structure and dynamics of Industrial Systems, F.E.I. Hamilton (red.). Croom Helm, London.

Svensk publicering genom böcker, antologier, skriftserier

Ellegård, Kajsa (2007) Problemorienterad forskning om energisystem. I: J Palm & M Karlsson (red) Att forska på tvären. Erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem. Program Energisystem Arbetsnotat nr 39, Linköping. 2007.

Ellegård, Kajsa (2005) Hushåll, energi och vardagliga aktiviteter – ett perspektiv på effektivitsering av energianvändning från hushållsnivå. I: Palm, Jenny (2005, red) Hållbarhet i vardagens system – forskning kring IT och energi. Tema-T Arbetsnotat nr 290 oktober 2005.

Ellegård, Kajsa & Bertill Vilhelmson (2004) ‘Home as a pocket of local order: Everyday activities and the friction of distance’. Geografiska Annaler 86b (4): 2004:281-296

Ellegård, Kajsa & Matt Cooper (2004) ‘Complexity in daily life – a 3D-visualization showing activity patterns in their contexts’. eIJTUR (electronic International Journal of Time Use Research) 1 (1): 2004:37-59

Wihlborg Elin, Jessica Rahm och Ellegård Kajsa (2003) ”Konvergerande teknik kommer hem. Rapportering av den första empiriska delstudien i forskningsprojektet: Konvergens för användning av teknik.” Tema T Arbetsnotat nr 272. 2003.

Ellegård Kajsa (2002) ”Lockropen ljuder: Kom.hem”, i Amnå Erik och Ilshammar Lars (red) Den gränslösa medborgaren. En antologi on en möjlig dialog, Agora. Stockholm, 2002, sid 119-148.

Ellegård Kajsa (2002) ”Persevering production improvements through involving people – Volvo’s KLE-strategy” i Yoshinari Maruyama, Ellegard Kajsa och Berggren Christian (red) The study of Volvo, Tsuge-Shobou-Shinsa, Japan, sid 173-212. Publicerad på japanska.

Ellegård, Kajsa & Sturesson, Lennart (2003) "Inledning: om breddad konsumentforskning" i Ellegård, Kajsa & Sturesson, Lennart (2003 red) Konsumenterna och makten - att använda och bevara resurser. Carlssons.

Ellegård, Kajsa (2003) "Att använda varor och tjänster i vardagens projekt - om konsumtionens vidd och mening" i Ellegård, Kajsa & Sturesson, Lennart (2003 red) Konsumenterna och makten - att använda och bevara resurser. Carlssons.

Ellegård, Kajsa (2002) "Lockropen ljuder: Kom.hem" i Amnå, Erik & Ilshammar, Lars (2002 red) Den gränslösa medborgaren. En antologi om en möjlig dialog. Agora.

Ellegård, Kajsa (2001) Lockropen ljuder: Kom.hem. Bidrag till antologi för seminarium i Östersund, augusti 2001. Stiftelsen Freja.

Ellegård, Kajsa (2001) "Redskap för förändringsarbete underifrån - underlag för utveckling av ett IT hjälpmedel". I MTO-skriften Användarperspektiv. Nutek.

Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (2001) "Metoder för att studera och analysera vardagen." I: Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (2001, red) Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa (2001) "Fånga vardagen - hur och varför". I: Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (2001, red) Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa (2001) "Att hitta system i den välkända vardagen - en tankeram för studier av vardagens aktivitetsmönster och projekt." I:

Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (2001, red) Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa, Eriksson, Marie-Louise & Elin Wihlborg (2000) Regional utvecklingskraft genom lärande aktörer. Working Paper no 20. SIR, Östersund.

Ellegård, Kajsa (2000) "Att hitta system i den välkända vardagen - en tankeram för studier av vardagens aktivitetsmönster och projekt". I Tema-T Arbetsnotat nr 217, mars 200 Att förstå vardagen. Tvärvetenskaplig processorienterad forskning Red Kajsa Ellegård.

Ellegård, Kajsa (1999) "I spänningsfältet mellan social intressegemenskap och geografisk närhet. Försätter IKT den geografiskt förankrade demokratin i kläm?" Bidrag till Demokratiutredningens forskarvolym VII IT i demokratins tjänst. SOU 1999:117.

Ellegård, Kajsa, Nordell, Kersti och Åsa Westermark (1999) "Att ta kontroll över sitt vardagsliv: kvalitativ dagboksmetod för reflektiv emancipation." Bidrag till boken Kvalitativa metoder i arbetslivsforskningen. 24 forskare visar hur och varför. Red Jitka Lindén, Gunnela Westlander och Gunnar Karlsson. Rådet för arbetslivsforskning.

Ellegård, Kajsa (1998) "Sorry, it is not practical." Bidrag till antologin Vad är en ingenjör? red I Björck. Nying rapport, inst för systemteknik, Linköpings universitet.

Ellegård, Kajsa (1998) "I brevens tid." Antologibidrag till "En bok om brev", En bok för alla. Red Eva Dahlström.

Ellegård, Kajsa (1998) "Under ytan - ingångar till det kulturgeografiska äventyret" i Svensk kulturgeografi, en exkursion inför 2000-talet., P.O. Hallin & M. Gren (red.). Studentlitteratur, Lund.

Ellegård, Kajsa (1995) "Förkrympt tid och utvidgat rum" i Världens största maskin, M. Karlsson & L. Sturesson (red.). Carlssons, Stockholm. Även i engelsk upplaga: The world's largest machine. Distr.: Almquist & Wiksell International, Stockholm.

Ellegård, Kajsa (1994) Att fånga det förgängliga. Utveckling av en metod för studier av vardagslivets skeenden. Vardagslivets komposition delrapport 2. Occasional Papers 1994:1. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet.

Ellegård, Kajsa (1993) Olikadant. Aspekter på tidsanvändningens mångfald. Occasional Papers 1993:4. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet.

Ellegård, Kajsa & Bo Lenntorp (1993) "Tillvarons omvandling", kapitel 3 i Sveriges Nationalatlas, band 10: Arbete och Fritid, Kurt V. Abrahamsson (red.). 1993. Förlag: LMV, SSAG, SCB Sveriges Nationalatlas. Även i engelsk översättning "Work and Leisure".

Ellegård, Kajsa & Lennart Nilsson (1993) "Dirigenten i marknadsorkestern. Om nya kundkrav i det moderna industrisamhälle". Bidrag till: "Har framtiden en framtid?", Jubileumsskrift för Föreningen för Framtidsstudier. Förlaget Nya Doxa.

Ellegård, Kajsa & Gill Lidström-Widell (1993) Att förändra underifrån. Uppföljning av några projektplaner från en arbetslivsinriktad universitetskurs. Rapport nr 1. Projektgruppen för Participativ Kompetensutveckling, Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans villkor vid Göteborgs universitet.

Ellegård, Kajsa & Tora Friberg (1993) Tiden bara rinner förbi. Konsumentverket rapport 1992/93:27. Konsumentverket, Vällingby.

Ellegård, Kajsa (1992) "Varför kan dom i Sydostasien?" i Rätten till Kunskap! Om dialog och pluralism inom forskningen. TCO och Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM), Stockholm.

Ellegård, Kajsa (1990) Tidsgeografiska aspekter på samhällsförändringar. Occational Papers 1990:3. Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Kulturgeografiska institutionen.

Ellegård, Kajsa (1989) Från operatör till yrkesarbetare. Sammanfattning av forskningsprojektet "Erfarenheter av arbetsorganisationsutveckling vid en ny jiggfabrik". Delrapport 4. Choros 1986:8. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet.

Ellegård, Kajsa (1989) Metalls medverkan i projekteringen av Volvos Uddevallafabrik. Svenska Metallindustriarbetareförbundet.

Ellegård, Kajsa & Lennart Nilsson, Tomas Engström (1989) Principer och realiteter vid förnyelse av industriellt arbete. Projekteringen av Volvos bilfabrik i Uddevalla. Sammanfattning av forskningsprojektet "Dokumentation av utvecklingsprocessen för Volvos Uddevallafabrik 1985-1988". Arbetsmiljöfondens rapporter. Arbetsmiljöfonden, Stockholm.

Ellegård, Kajsa (1987) "Vardagslivets arbetstid - och livets. Arbetstidens del av befolkningstiden". Bidrag till "Om arbetstider. En essäsamling" från Arbetsmiljöfonden i anslutning till Lennart Arvedssons rapport "Kunskapsutveckling för arbetstidspolitik".

Ellegård, Kajsa & Christian Berggren, Jan Forslin, Anna Holmgren (1987) Den goda bilfabriken. Förslag till checklista för montering, komponent- och karosstillverkning. Stencil. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet och Arbetsmiljölaboratoriet, Kungliga Tekniska Högskolan.

Ellegård, Kajsa (1986) Utvärdering av verksamhet, produktion och organisation i TAÖ 1985. Delrapport 3 i projektet "Erfarenheter av arbetsorganisationsutveckling vid en ny jiggfabrik". Choros 1986:7. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet.

Ellegård, Kajsa (1986) Lägesbeskrivning av verksamhet, produktion och organisation i TAÖ 1985. Delrapport 2 i projektet "Erfarenheter av arbetsorganisationsutveckling vid en ny jiggfabrik". Choros 1986:6. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet.

Ellegård, Kajsa (1986) Utvecklingsprocessen: Ny produkt, ny fabrik, ny arbetsorganisation. Delrapport 1 i projektet "Erfarenheter av arbetsorganisationsutveckling vid en ny jiggfabrik". Choros 1986:5. Kulturgeografiska institutionen Göteborgs universitet.

Ellegård, Kajsa (1986) "Tidsgeografin - ett sätt att studera samhället", Sociologisk Forskning, Nr 3, 1986.

Ellegård, Kajsa (1981) "Bilindustrin i Sverige" i Festskrift till Sven Godlund, Gothia nr 12, 1981, Geografiska föreningen, Göteborg.

Ellegård, Kajsa & Bo Lenntorp (1980) "Teknisk förändring och produktionsstruktur" i Svensk geografisk årsbok 1980. Sydsvenska geografiska sällskapet, Lund.

Ellegård, Kajsa & Claes Göran Alvstam, Lars Josefsson, Bertil Vilhelmson (1979) "Den disciplinlösa disciplinen - om geografi och ideologi", Häften för kritiska studier, nr 2-3, årg. 12.

 

Videoproduktion

Konsten att bygga en bil. Dokumentär videofilm producerad efter min idé av Drakfilm. Visar hur två bilbyggare bygger en bil i Volvo Uddevallaverken. Ca 15 minuter lång. 1996. Finns även i engelsk version. Johansson & Skyttmo, Stockholm. Den engelska titeln är "The New Art of Making a Car". Båda språkversionerna distribueras av Johansson och Skyttmo Förlag. Stockholm.

Film

 

tech

ke

 

PROFESSOR

Telephone: 013-28 58 36
Fax: 013-28 44 61

E-mail: kajsa.ellegard@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Technology and Social Change
Linköping university
SE-581 83 Linköping

 

Project activities

 

Technology and Social Change is an interdisciplinary research unit focusing on how social actors create and use technology, and how technical change is woven together with cultural patterns, daily life, politics, energy systems, learning, and the economy in history and society.About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: kajsa.ellegard@liu.se
Last updated: Mon Feb 23 14:08:34 CET 2015