Göm menyn

Program att ladda ner

 

Vardagen 2011

Programmet Vardagen 2011 kan användas för att beskriva och analysera vardagslivet för en person så som det träder fram i denna persons tidsdagböcker. Programmet möjliggör visualisering av vardagslivet (med det tidsgeografiska notationssystemet som utgångspunkt) utifrån tidsdagböcker med noteringar om vad klockan är när man börjar genomföra sina aktiviteter, var man vistas, förflyttningar mellan olika platser och vem man är tillsammans med. Även andra saker som framträder i vardagen och som man är intresserad av i en speciell studie kan läggas till, exempelvis vilka tekniker som används när man genomför aktiviteterna, vad man tänker på eller hur man mår. Tidsdagböckerna kan således anpassas utifrån det syfte man har med sin egen studie.

Programmet Vardagen utvecklades under 1990-talet av Kajsa Ellegård och Kersti Nordell. Det har sedan dess utvecklats och den senaste versionen kallas Vardagen 2011. Vidareutvecklingen har skett i samarbete med arbetsterapeuterna Lena-Karin Erlandsson, Lunds universitet, och Gunilla Liedberg. Linköpings universitet. Programmet har använts av forskare inom olika ämnen, främst kulturgeografi, teknik och social förändring, socialt arbete och arbetsterapi.

Programmet bygger på ett särskilt utarbetat kategoriseringsschema som innehåller de koder som passar programmet. Det går att lägga till egna koder.

I sin grundform kan programmet användas för att visualisera vardagens aktiviteter, geografiska rörlighet och sociala sammanhang och för att beräkna den genomsnittliga tidsanvändningen för aktiviteter, vistelser på platser och social samvaro.

Här kan du ladda ner dagboksprogrammet Vardagen 2011.
Det finns en manual till programmet som du kan ladda ner här.

 

Några skrifter som visar hur programmet Vardagen har använts:
Orban, K, Ellegård, K, Thorngren-Jerneck, K & Erlandsson, L-K (2012, in press) Shared Patterns of Daily Occupations among Parents of Children Aged 4-6 Years Old with Obesity. Journal of Occupational Science 00/00, 2012.

Erlandsson, L.-K., Rögnvaldsson, T., & Eklund, M. (2004). Recognition of similarities (ROS): A methodological approach to analysing and characterising patterns of daily occupations. Journal of Occupational Science, 11(1), 3-13.

Liedberg GM, Hesselstrand ME, Henriksson CM. (2004) Time use and activity pattern in women with long term pain. Scandinavian Journal of Occupational Therapy;11:1-10.

Nordell, Kersti (2002) ”Kvinnors hälsa – En fråga om medvetenhet, möjlighet och makt. Att öka förståelsen för människors livssammanhang genom tidsgeografisk analys.” Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Ser. B, nr 101

Westermark, Åsa (2003) Informal livelihoods: women's biographies and reflections about everyday life : a time-geographic analysis in urban Colombia. Publications ed by the Departments of Geography, University of Gothenburg. Ser. B, nr 102

Erlandsson, L-K., Eklund, M. (2001). Describing patterns of daily occupations - A methodological study comparing data from four different methods. Scandinavian Journal of Occupational Therapy,8(1), 31-39.

Ellegård, Kajsa & Friberg, Tora (1993) Tiden bara rinner förbi. Konsumentverket rapport 1992/93:27. Konsumentverket, Vällingby.

 

Några skrifter som visar bakgrunden till och utvecklingen av programmet:
Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (2001, red) Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa (2001) Att hitta system i den välkända vardagen - en tankeram för studier av vardagens aktivitetsmönster och projekt. I:

Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (red) Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa (2001) Fånga vardagen - hur och varför. I: Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (red) Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (2001) Metoder för att studera och analysera vardagen. I: Ellegård, Kajsa & Elin Wihlborg (red) Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur.

Ellegård, Kajsa (1999) A time-geographical approach to the study of everyday life of individuals – a challenge of complexity. In: GeoJournal, vol 48, no 3, 1999. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.

Ellegård, Kajsa, Nordell, Kersti & Åsa Westermark (1999) Att ta kontroll över sitt vardagsliv: kvalitativ dagboksmetod för reflektiv emancipation. I: G Westlander, G Karlsson & J Lindén (red) Kvalitativa metoder i arbetslivsforskningen. 24 forskare visar hur och varför. Rådet för arbetslivsforskning.

Ellegård, Kajsa & Nordell, Kersti (1997) ”Att byta vanmakt mot egenmakt. Självreflektion och förändringsarbete i rehabiliteringsprocesser. Metodbok.” Johansson & Skyttmo, Stockholm.

Ellegård, Kajsa (1994) Att fånga det förgängliga. Utveckling av en metod för studier av vardagslivets skeenden. Vardagslivets komposition delrapport 2. Occasional Papers 1994:1. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet.

Ellegård, Kajsa (1993) Olikadant. Aspekter på tidsanvändningens mångfald. Occasional Papers 1993:4. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet.

Programmet har i modifierad form även använts i studier i arbetslivet, några exempel:
Ellegård, Kajsa (2001) Redskap för förändringsarbete underifrån – underlag för utveckling av ett IT hjälpmedel. I: B Olsson (red) Användarperspektivet: strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare. Vinnova. Stockholm. p 46-54.

Ellegård, Kajsa (1989) Akrobatik i tidens väv. En dokumentation av projekteringen av Volvos bilfabrik i Uddevalla. Choros 1989:2. Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. (se kapitel 6.2.4)

Här finns en länk till filmen, tar någon halvminut innan filmen kommer igång.

 

ke

 

PROFESSOR

Telefon: 013-28 58 36
Fax: 013-28 44 61

E-post: kajsa.ellegard@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: kajsa.ellegard@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 11 12:03:32 CET 2015