Göm menyn

Återkommande Tidsgeografiska dagar

 

Sedan länge arrangerar nätverket årliga Tidsgeografiska dagar. Då träffas forskare, lärare och doktorander från olika ämnen och olika universitet från flera nordiska länder för att diskutera varandras forsknings- eller undervisningsrelaterade tidsgeografiskt inspirerade frågeställningar, problemställningar och idéer. Nya deltagare brukar snabbt kunna känna sig hemma vid arrangemangen som brukar sträcka sig över två dagar. Oftast är vi ca 20 personer som deltar och vilka som deltar varierar från år till år, allteftersom man har möjlighet att komma. De tidsgeografiska dagarna är ett samarrangemang där Kajsa Ellegård har ett övergripande samordningsansvar och någon vid det universitet där dagarna arrangeras brukar stå för en stor del av arbetet. Vi försöker ordna det så att vartannat år arrangeras de tidsgeografiska dagarna vid Linköpings universitet och vartannat år vid något annat universitet/högskola.

 

2015 års Tidsgegrafiska dagar hålls i Göteborg, i samverkan med Ana Gil Sola och Bertil Vilhelmsson, kulturgeografiska institutionen , Göteborgs universitet.

2014 års Tidsgeografiska dagar var de första hittills med brett internationellt deltagande. De arrangerades den 14-16 maj i samarbete med Elin Wihlborg, statsvetenskap, Linköpings universitet, och Per Assmo, gästforskare vid IEI, Linköpings universitet. Ett 50-tal forskare från Kina i öster till USA i väster presenterade sin forskning med tidsgeografisk inspiration (se programmet här) och deltog i exkursionen till Asby församling i Ydre kommun under ledning av Elin och Per.

tidsgo

 

 

 

 

 

 

  Participants in the International Time-Geography Days seminar 2015.

 

tidsgeo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Excursion to Råå kvarn – reflection and coffee break


2013 års Tidsgeografiska dagar. De tidsgeografiska dagarna 2013 hölls i Uppsala, vid kulturgeografiska institutionen, i samverkan mellan Magdalena Cedering, kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet och Kajsa Ellegård, Linköpings universitet. Dagarna fylldes till bredden av presentationer och livliga diskussioner kring forskningsidéer och berättelser om pågående och avslutad forskning. En god middag avslutade första dagen och institutionen bjöd på en fin lunch på avslutningsdagen.

I år presenterades en ny avhandling med tidsgeografisk inspiration: Kristina Orban disputerade i mars på avhandlingen: The Process of Change in Patterns of Daily Occupations among Parents of Children with Obesity - Time use, family characteristics and factors related to change, vid avdelningen för arbetsterapi, medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Inom området vård och hälsa gjordes ytterligare tre presentationer: Åsa-Sara Sernheim, Linköpings universitet, berättade om sin pilotstudie om aktiviteter vid flerfunktionsnedsättning; Eva Åström, Lunds universitet presenterade sitt pågående arbete om ledarskap och hälsa bland kommuntjänstemän och Gunnel Andersson, Stockholms universitet, visade hur hon går vidare från sin avhandling, nu med studier av boendestöd till unga vuxna med psykiskt funktionshinder.

Tre presentationer visade på olika tidsgeografiska visualiseringar baserade på kvantitativa metoder. Katerina Vrotsou och Mattias Hellgren från Linköpings universitet, visade hur människors aktivitetsmönster kan klustreras utifrån aktiviteter och inte bara de vanliga socioekonomiska kategorier, samt John Östh från Uppsala universitet presenterade metoder för att visualisera tidsgeografins rumsliga kontext.

Skolans värld var i centrum för tre presentationer: Elisabeth Marcusson från Örebro har arbetat med sina gymnasieelever där de har använt tidsgeografiska ansatser i stora projektarbeten och sedan diskuterat frågor som ryms inom många olika ämnen. Magdalena Cedering kontextualiserade skolan som något som är mer än en lokal för undervisning utifrån sina studier av skolnedläggningar i Ydre. Kajsa Ellegård redovisade resultat från den tidsgeografiska analysen av Skolverkets stora dagboksinsamling från grundskollärare där syftet är att utveckla kunskap om lärarnas yrkesvardag. Slutligen problematiserade Elin Wihlborg hur vardagens tekniker kan användas för att hantera restriktioner.

Sist diskuterade vi 2014 års tidsgeografiska dagar. De kommer att ha internationell prägel och hållas i Linköping. Vi ska också arrangera en exkursion till Asby, där Torsten och Britt Hägerstrand gjorde det stora empiriska arbete som inspirerade till så mycket av det tidsgeografiska tänkandet.

Mer information om 2014 års tidsgeografiska dagar kommer att läggas ut inom kort.
Du är varmt välkommen att föreslå internationellt verksamma forskare som du tycker att vi ska bjuda in!

 

raa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkursion: Strax nedanför Råå kvarn, en hage i regn och körsbärsblom

 

 torpon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkursion: Utsikt över Sommen från Torpöns färjeläge i uppehållsväder.

  

De Tidsgeografiska dagarna under de senaste åren arrangerades

2013 i Uppsala, i samarbete med Magdalena Cedering, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

2012 i Österbymo, i samarbete med Elin Wihlborg och Per Assmo, Institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
2011 i Helsingborg, i samarbete med Eva Åström, Institutionen för Service management, Lunds universitet, Campus Helsingborg
2010 i Göteborg, i samarbete med Malin Svensson, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg
2009 i Norrköping, i samarbete med Gunilla Liedberg, Institutionen för Välfärd och samhälle, Linköpings universitet, Campus Norrköping
2008 i Halmstad, i samarbete med Cecilia Kjellman, sektionen för Hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad
2007 i Linköping, vid tema Teknik och social förändring, Temainstitutionen, och i samarbete med Elin Wihlborg, Institutionen för industriell utveckling och innovation, Linköpings universitet

 

ke

 

PROFESSOR

Telefon: 013-28 58 36
Fax: 013-28 44 61

E-post: kajsa.ellegard@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: kajsa.ellegard@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 24 14:26:30 CEST 2015