Göm menyn

Torsten Hägerstrand-rummet


Torsten Hägerstrand var djupt engagerad när den tematiska forskningen initierades vid Linköpings universitet, det som lade grunden för Tema-institutionen. Hägerstrand argumenterade för helhetsorienterad, tvärvetenskaplig, mångdimensionell och problemorienterad forskning. Han menade att inlåsningen i discipliner motverkade bildning av ny kunskap.

Detta var ett skäl till att Temainstitutionen, Linköpings universitet, fick ta emot efterlämnade skrifter, manus, böcker och foton från Torsten Hägerstrand. Dessa finns nu på Temainstitutionen i ”Torsten Hägerstrands rum” och illustrerar en lång och omfattande forskargärning.  Dit är du välkommen att läsa i böcker och papper och begrunda den vidd av inspirationskällor som Hägerstrands idévärld byggde på. En förteckning över vad som finns i hyllorna finns här.

 hylla

Hörn i Hägerstrandrummet på Temainstitutionen, Linköpings universitet

 

 

 

bockerboxDetalj:  Boxar med inspirationsanteckningar.        Detalj: Inspirationskällor från                                                       musikens värld.

 

 

 

 

 

ke

 

PROFESSOR

Telefon: 013-28 58 36
Fax: 013-28 44 61

E-post: kajsa.ellegard@liu.se

Adress:
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Projekt

 

Tema Teknik och social förändring bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om hur människor skapar och använder teknik historiskt och i samtiden. Tema Teknik och social förändring har utbildning på forskarnivå samt på mastersnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: kajsa.ellegard@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015